Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Du kan blive indlagt på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, hvis du har sygdomme i eller skader på knogler, muskler eller led.

Eksempler på sygdomme eller skader, som vi behandler,  er:

 • Hoftebrud
 • Knoglebrud
 • Sår og infektioner
 • Amputation
 • Udskiftning af led (hofte, knæ og skuldre)

Du kan blive indlagt akut eller i forbindelse med en planlagt behandling.

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. Hvis din operation er planlagt, taler du før operationen med personalet i klinikken om, hvor lang tid du kan forvente at være indlagt. Derudover vil vi typisk også i vores patientvejledninger skrive om den forventede indlæggelsestid.

Faggrupper du møder

I afsnittet møder du mange forskellige faggrupper. Du vil møde sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og bioanalytikere. Du kan også møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse. 

Vi forsøger, så vidt det er muligt at planlægge hverdagen, så du møder de samme sygeplejersker og læger, mens du er indlagt. Det kan dog ikke altid lade sig gøre.

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis den, du spørger, ikke kan svare, vil vedkommende hjælpe dig, så du får de svar, du har brug for.

Før du kommer

Forbered dig

Hvis du har mulighed for at forberede dig før din indlæggelse, kan det være en god idé at læse vores velkomstinformation på forhånd samt aftale, hvem der skal være den primære kontaktperson for hospitalet blandt dine pårørende.

Se velkomstinformationen til patienter på www.velkommen1.randers.rm.dk

Se velkomstinformationen til pårørende på www.velkommen2.randers.rm.dk

Læs dit indkaldelsesbrev, hvis din indlæggelse er planlagt

Hvis din indlæggelse er planlagt, sender vi et indkaldelsesbrev som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde 
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Læs mere om indkaldelse til et hospital

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning - husk evt. øjendråber og inhalationsmedicin
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som f.eks. briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Skridsikre flade sko, der går op omkring hælen (med hælkap)
 • Løstsiddende tøj (vi opfordrer til, at du har dit eget tøj på under indlæggelsen)
 • Evt. computer, læsestof eller anden underholdning
 • Telefon med oplader

Vi opfordrer dig til at lade smykker og andre værdigenstande blive derhjemme, da tyveri desværre kan ske. Det er din indboforsikring, der skal dække, hvis du får stjålet noget på hospitalet.

Mens du er indlagt

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Der er fuld adgang til afsnittet, hvad enten du sidder i kørestol eller har andre særlige behov. Du kan låne en transportstol ved alle større indgange. Se den nærmeste indgang under Kontakt.

Modtagelse

Du skal bruge dit sundhedskort i ankomststanderen, når du ankommer, hvis du har tid til operation. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Hvis du bliver indlagt akut, bliver du kørt direkte ind på sengestuen.

En sygeplejerske vil komme og vise dig til rette på stuen og afsnittet, uanset hvordan du bliver indlagt hos os.

Sengestue og faciliteter

En- eller flersengsstue

På sengeafsnittet er der både en- og flersengsstuer. Her har hver patient et skab til sit private tøj. 

Vi prøver at finde den bedst egnede plads til dig, men du kan opleve, at vi er nødt til at flytte dig fra en stue til en anden, mens du er indlagt.

Det sker, fordi nogle patienter kan have særlige behov, som gør, at vi må lade andre patienter bytte plads.

Bad og toilet

Til hver stue er der et bad og toilet.

TV og fællesrum

Afsnittet har et fælles opholdsrum med fjernsyn. Derudover er der et fjernsyn på alle sengestuer, men på flersengsstuer skal du være indstillet på, at I skal deles om fjernsynet. Læs om internetadgang under Praktisk på hospitalet.

I det fælles opholdsrum er der altid kolde drikkevarer, kaffe og te til fri afbenyttelse.

Dagens forløb

Se en oversigt over dagens gang på sengeafsnittet i vores velkomstinformation på www.velkommen1.randers.rm.dk

Mad og drikke

Du får tre daglige hovedmåltider og tre daglige mellemmåltider, mens du er indlagt. Derudover har du altid mulighed for at få snacks samt varme og kolde drikke.

Det er vigtigt, at du får rigeligt med næring og proteiner, når du er indlagt. Det er derfor vigtigt, at du siger det til os, hvis du føler dig sulten eller tørstig mellem måltiderne. Du har altid mulighed for at få et mellemmåltid, en snack eller mere at drikke.

Vi tilbyder dig proteindrikke, hvis din appetit er meget lille, eller hvis du har ekstra behov for protein.

Læs hospitalets information om mad og drikke for indlagte patienter 

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet, når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Vær aktiv, når du kan

Jo mere aktiv du kan være, jo hurtigere kommer du dig. 

Aktivitet, mens du er indlagt, kan være:

 • at tage tøj på om morgenen
 • at sidde oppe i en stol, f.eks. ved måltiderne
 • at gå til og fra toilettet
 • at gå en tur på gangen

At være aktiv, når du kan, er med til at bevare din muskelkraft. 

Personalet hjælper dig i de situationer, hvor du har brug for en hånd.

Hvis du vil forlade afsnittet kortvarigt

Husk at aftale det med personalet, hvis du har brug for at få noget frisk luft, gå en tur i kiosken eller lign., så vi kan planlægge din behandling efter det.

Stuegang

Der er stuegang i afsnittet hver dag i dagtimerne, dog ikke i weekenden. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling, eller om du er klar til at komme hjem.

Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det.

Læs mere om at være indlagt

Vi har to velkomstvejledninger; én til patienter og én til pårørende. Her kan du læse mere om forholdene på vores sengeafsnit, dine rettigheder samt hvad du skal være særligt opmærksom på. 

Se velkomstinformationen til patienter på www.velkommen1.randers.rm.dk

Se velkomstinformationen til pårørende på www.velkommen2.randers.rm.dk

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • Om du skal til komme til kontrol, undersøgelse eller behandling på hospitalet
 • Hvilken medicin, du evt. skal tage derhjemme
 • Hvad du skal gøre, hvis du får det dårligere
 • Om du skal gå til behandling eller opfølgning på et andet hospital eller hos din egen læge.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Hjælp i hjemmet

Hvis du har behov for hjælp og/eller pleje efter udskrivelsen, eller hvis dine behov har ændret sig i løbet af indlæggelsen, sørger vi for at give besked til hjemmeplejen i din kommune.

Det er din hjemkommune, der bl.a. på baggrund af vores henvendelse vurderer, hvor meget hjælp du kan få. De vurderer også, om du skal have hjælpen i hjemmet eller på en aflastningsplads.

I nogle tilfælde får du besøg af en udskrivningskoordinator, mens du er indlagt. Udskrivningskoordinatoren er ansat i din hjemkommune og sørger for, at kommunen har alle de nødvendige oplysninger, så de kan vurdere dit behov for hjælp.

Brev til din læge

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til i sundhedsjournalen på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Første døgn efter udskrivelsen

De første 24 timer, efter at du er blevet udskrevet fra sengeafsnittet, kan du kontakte os, hvis du har spørgsmål i forhold til din indlæggelse.

Når de første 24 timer er gået, skal du kontakte egen læge eller lægevagten ved behov.

Til pårørende

Informationen nedenfor er et uddrag af den information, du kan finde i vores særlige vejledning til pårørende.

Se vejledning til pårørende til patienter på sengeafsnittet

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Kontakt afsnittet på 

Tlf. 78 42 20 20

Telefontider

Alle dage kl. 16-07 og kl. 08-15

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske 

Monica Lykke Thomassen

Kontakt Monica, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15  
8930 Randers NØ 

Find afsnittet

Benyt indgang A og gå til A7

Se placering på hospitalets webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk