Vi lytter til eksperterne

Brugerrådet på Regionshospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen
Regionshospitalet Randers' nuværende brugerråd
Brugerrådet på Regionshospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Som patient og pårørende er du med dine erfaringer en vigtig ressource for os. Med dine oplevelser og viden kan du nemlig hjælpe os med at forbedre patientforløb og behandlingsmetoder til gavn for patienter og pårørende.

På Regionshospitalet Randers medvirker brugerrådet til at styrke dialogen mellem patienter, pårørende og personale.

Brugerrådet drøfter aktuelle emner og problemstillinger af betydning for patienter og pårørende med patienterne og de pårørende, da netop I er eksperter i egen liv og sygdom.

Formål og opgaver

Brugerrådet deltager i planlægningen, udviklingen og evalueringen af Regionshospitalets Randers' ydelser og indsatser og har til formål at indhente information om brugernes oplevelser og erfaringer for at:

  • styrke dialogen mellem patienter, pårørende og sundhedspersonale og varetage patient- og pårørendeperspektivet
  • forbedre patientforløb og behandlingsmetoder
  • højne patientsikkerheden og behandlingskvaliteten
  • udvikle praksis, så den tager hensyn til patienter og pårørendes behov og præferencer
  • sikre rådgivning og sparring i forbindelse med forbedringsarbejde, beslutningsprocesser og prioriteringer
  • få frembragt nye forslag til forbedringsområder- og indsatser.

Al udvikling og kvalitetssikring sker naturligvis i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere.

Organisering

Brugerrådet består på nuværende tidspunkt af 10 medlemmer. 

Rådet er sammensat så forskellige interesser, erfaringer og perspektiver er repræsenteret for at skabe størst mulig repræsentativitet og legitimitet.

Brugerrådet er forankret under hospitalsledelsen, og brugerrådets formand vælges blandt gruppens medlemmer.

Der holdes møder fire gange om året af 2-3 timers varighed.

Mød hospitalets brugerråd

Ønsker du at blive medlem?

Hvis du har lyst til at være en del af brugerrådet, er du altid velkommen til at skrive en mail til enheden Kvalitet. Se under Kontakt.

Skriv kort i mailen, hvem du er, og hvorfor du ønsker at blive en del af brugerrådet, samt et telefonnummer vi kan kontakte dig på. Bemærk, at du hverken behøver at sende en motiveret ansøgning eller et CV.

Vi rekrutterer i udgangspunktet til brugerrådet hvert 2. år. Men da der løbende kan ske frafald, er vi altid interesserede i at høre fra mulige kandidater.