Vi lytter til eksperterne

Som patient og pårørende er du med dine erfaringer en vigtig ressource for os. Med dine oplevelser og viden kan du nemlig hjælpe os med at forbedre patientforløb og behandlingsmetoder til gavn for patienter og pårørende.

På Regionshospitalet Randers medvirker brugerrådet til at styrke dialogen mellem patienter, pårørende og personale.

Brugerrådet drøfter aktuelle emner og problemstillinger af betydning for patienter og pårørende med patienterne og de pårørende, da netop I er eksperter i egen liv og sygdom.

Formål og opgaver

Brugerrådet deltager i planlægningen, udviklingen og evalueringen af Regionshospitalets Randers' ydelser og indsatser og har til formål at indhente information om brugernes oplevelser og erfaringer for at:

 • styrke dialogen mellem patienter, pårørende og sundhedspersonale og varetage patient- og pårørendeperspektivet
 • forbedre patientforløb og behandlingsmetoder
 • højne patientsikkerheden og behandlingskvaliteten
 • udvikle praksis, så den tager hensyn til patienter og pårørendes behov og præferencer
 • sikre rådgivning og sparring i forbindelse med forbedringsarbejde, beslutningsprocesser og prioriteringer
 • få frembragt nye forslag til forbedringsområder- og indsatser.

Al udvikling og kvalitetssikring sker naturligvis i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere.

Organisering

Brugerrådet består af 6-10 personer:

 • Patienter, eller deres pårørende, som har haft et forløb på Regionshospitalet Randers inden for de seneste to år
 • Repræsentanter fra patientorganisationer eller pårørendeforeninger
 • Borgere uden sundhedsfaglig baggrund

Brugerrådet sammensættes, så forskellige interesser, erfaringer og perspektiver er repræsenteret for at skabe størst mulig repræsentativitet og legitimitet.

Brugerrådet er forankret under hospitalsledelsen, og brugerrådets formand vælges blandt gruppens medlemmer.

Der holdes møder fire gange om året af 2-3 timers varighed.

Man kan højest sidde to år som brugerrepræsentant.

Forventninger til dig

Som brugerrådsrepræsentant forventer vi, at du:

 • kan deltage i møderne, der bliver afholdt ca. fire gange årligt
 • kommer forberedt til møderne
 • er villig til at dele dine erfaringer
 • overholder din tavshedspligt
 • kan se helhedsperspektivet og ikke forfalder til at diskutere enkelte patientforløb
 • er interesseret i at skabe meningsfulde forandringer
 • er lærings- og løsningsfokuseret
 • er åben og respektfuld mod andre og deres perspektiver

Der er ingen krav til uddannelse, og du behøver ikke have tidligere erfaring som brugerrepræsentant.

Hvad får du ud af at være med?

Som brugerrådsrepræsentant kan du forvente:

 • at du får mulighed for at præge udviklingen af Regionshospitalet Randers i et samarbejde med hospitalets ledere og medarbejdere
 • at din indsats kan hjælpe både patienter og pårørende
 • en spændende og udfordrende opgave med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et grundigt introduktionskursus
 • at du bliver taget godt imod, og at ansatte, mødedeltagere og mødeleder er lyttende og læringsvillige.

Sådan bliver du medlem

Ønsker du at blive en del af brugerrådet på Regionshospitalet Randers, kan du skrive en mail til enheden Kvalitet. Se under Kontakt.

Skriv kort i mailen, hvem du er, og hvorfor du ønsker at blive en del af brugerrådet, samt et telefonnummer vi kan kontakte dig på. Bemærk, at du hverken behøver at sende en motiveret ansøgning eller et CV.

Du kan herefter blive inviteret til en uformel samtale på hospitalet.

Kontakt

Mail

Har du spørgsmål til brugerrådet, eller ønsker du at blive medlem, så send en mail til Kvalitet:

Send mail til Kvalitet