Pårørendevejledere og andre kommunale tilbud

Patientforeninger

Der findes mange patientforeninger for patienter med forskellige diagnoser og deres pårørende.

Patientforeningerne kan hjælpe dig og dine pårørende til at forstå din sygdom bedre og leve med den på bedst mulige måde. 

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er et landsdækkende tilbud, hvor du får individuel støtte af en uddannet coach-sygeplejerske til at mestre livet med sygdom.

Vi tilbyder støtte til dig, som har en eller flere kroniske sygdomme f.eks. KOL, hjertesygdomme, led- og muskelsygdom eller diabetes og har haft kontakt med sundhedsvæsnet det sidste år.

Støtten er et gratis supplement til den indsats og behandling, som du allerede modtager på hospital og/eller i kommune og almen praksis.

Ved første telefoniske kontakt med Aktiv Patientstøtte vurderer vi via telefonsamtale, om du er i målgruppen for støtten.

Bliver du visiteret til sundhedstilbuddet, foregår støtten herefter pr. telefon af ca. 15 minutters varighed i en periode på 6 til 9 måneder.

Find kontaktoplysninger og mere information på Aktiv Patientstøttes hjemmeside