Brugerrådets medlemmer

Susanne S. Andersen (formand)

Susanne Andersen.

Efterlønner - tidl. uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske

 

Hvorfor er du med i brugerrådet?

Jeg er uddannet anæstesisygeplejerske og har arbejdet med læring og udvikling i sygeplejen i mange år. Jeg er privat både nær og perifær pårørende og har herigennem adskillige erfaringer i mødet med hospitalet og hospitalspersonalet.

I brugerrådet håber jeg at kunne sætte både mine personlige og sundhedsfaglige kompetencer i spil med patienten og dennes pårørende i centrum. 

Med et brugerperspektiv håber jeg at kunne medvirke til sikring af inddragelse, rettidig og relevant kommunikation og nærhed, tydelighed og synlighed i både de akutte som planlagte patientforløb. 

Dorte Rygaard (næstformand)

Dorte Rygaard.

Førtidspensionist

 

Hvorfor er du med i brugerrådet?

Jeg har personligt haft min gang på flere af hospitalets afdelinger, ligesom mine forældre også er brugere. 

Derudover er jeg førtidspensionist på grund af psykisk sygdom. Min motivation og interesse er derfor psykisk sygdom - både i psykiatrien, men også det at være psykisk syg på andre afdelinger og som pårørende. 

Svend Aage Nielsen

Svend Aage Nielsen.

Arkitekt - frivillig i foreningsarbejde

Hvorfor er du med i brugerrådet?

Jeg har for ca. 10 år siden gennemgået et akutforløb med tarmkræft. Dels på Amtssygehuset i Aarhus og dels på Regionshospitalet Randers. 

Min primære årsag til at deltage i brugerrådet er at være med til at skabe tryghed for patienterne. Bl.a. gennem åben dialog mellem patient/pårørende og personalet. 

Brugerrådet kan være med til at påvirke hospitalets interne arbejdsgange ved at være patientens talerør og dermed sikre en positiv oplevelse og respekt for alle parter. 

Helle Skriver

Helle Skriver.

Selvstændig

 

Hvorfor er du med i brugerrådet?

Som pårørende til en datter født med et handicap har min familie fra fødslen været tilknyttet sundhedssystemet. Vi har prøvet en del - indlæggelser, operationer, årlige ambulante kontroller osv. Jeg ved fra erfaring gennem vores netværk, at jo ældre børnene bliver, jo sværere kan det være at være en del af sundhedssystemet. 

For mig er brugerrådet derfor en måde at kunne påvirke systemet positivt ved at være en stemme for min datter og hendes ligestillede. Ofte er det små justeringer, der kan gøre en stor forskel. 

Poul Nowack

Poul Nowack.

Afdelingsleder Teknisk Skole Grenaa og pensioneret ejer af Memory Lane Rockmuseum


Hvorfor er du med i brugerrådet?

Mine kone og jeg har selv været indlagt i bl.a. Randers. Vi har gode oplevelser, men også ideer til forbedringer. 

Derudover sidder jeg i bestyrelsen for støttegruppen for sundhedshuset i Grenaa og har gjort det de seneste 20 år. 

Lene Møller Christensen

Lene Møller Christensen.

Pensionist med erfaring i økonomi og regnskab fra det private erhvervsliv

 

Hvorfor er du med i brugerrådet? 

Jeg har haft få og udelukkende gode oplevelser med Regionshospitalet Randers. 

Sundhedsvæsenet har min interesse, og jeg håber, at vi i brugerrådet vil være i stand til at bidrage med synspunkter til gavn for ledelse og personale og naturligvis til glæde og gavn for patienterne. 

Kennet Fischer Föh

Kennet Fischer Föh.

Førtidspensionist - tidl. lektor

 

Hvorfor er du med i brugerrådet? 

Jeg har en lang karriere som underviser på Erhvervsakademi Dania i Hobro bag mig, men som en konsekvens af mine sygdomme (Parkinsons sygdom, Sclerose og Morbus Crohn) måtte jeg i 2021 stoppe med at arbejde og blev førtidspensionist. 

Som multisyg oplever jeg de udfordringer sundhedssystemet har med patienter, der hører til under flere fagspecialer. Dette giver sig bl.a. til udtryk i mangelfuld information mellem afdelinger, hospitaler, praktiserende læge med flere.

Med min deltagelse i brugerrådet håber jeg at kunne bringe multisyges særlige perspektiv ind i hospitalets håndtering af patienter. 

Louise Sand

Foto på vej af Louise Sand.

Fysioterapeut og kandidatstuderende i klinisk videnskab og teknologi

 

Hvorfor er du med i brugerrådet?

Jeg er med i brugerrådet, fordi jeg vil være med til at fremme den sektorielle overgang mellem sygehuset og borgerens hjem. Det motiverer mig at være med til at højne kvaliteten af patientforløbene. 

Jeg ønsker at udvikle tilgangen til patienten på baggrund af inputs fra patienter, pårørende, fagfolk og samarbejdspartnere. 

Derudover beskæftiger jeg mig med veldfærdsteknologi, som kan være med til at højne kvaliteten af patientforløb og være med til at løse nogle af de arbejdsmæssige udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor lige nu. 

Jens Mortensen

Jens Mortensen.

Pensionist - tidligere urolog/kirurg

 

Hvorfor er du med i brugerrådet?

Samarbejdet mellem patient og pårørende på den ene side og sundhedsvæsenet på den anden side er meget vigtigt for at sikre et godt og gnidningsfrit forløb for patienten. Det gælder både før, under og efter en undersøgelse eller behandling. Det er derfor meget vigtigt, at inddragelse og information af patient og pårørende i hele forløbet er optimal. Jeg håber med mit arbejde i brugerrådet at kunne medvirke til gode rammer for dette samarbejde.