Om afsnittet

Patienter vi behandler

Intensiv behandler og plejer kritisk syge patienter, som har behov for en tættere observation og specialbehandling end man kan varetage på hospitalets andre sengeafsnit. 

Derudover har vi patienter indlagt til observation for at forebygge, at deres sygdom udvikler sig kritisk.

På Intensiv har vi specialudstyr, så vi løbende kan overvåge din tilstand og behandle dig ved behov. Specialudstyr er f.eks. en respirator, der kan hjælpe dig med at trække vejret, samt dialyseudstyr, hvis din nyrefunktion er påvirket.

Fredag, lørdag og søndag nat flytter Opvågningen ind på Intensiv, og i det tidsrum vil eventuelle patienter fra Opvågningen derfor få plads på Intensiv.

Faggrupper du møder

Specialuddannede læger og sygeplejersker står for plejen og behandlingen. Som oftest er der én sygeplejerske pr. patient. Du vil møde en intensivlæge samt lægen fra det sengeafsnit, du er tilknyttet og skal overføres til, når du har det bedre. Du vil med stor sandsynlighed også møde vores fysio- eller ergoterapeut og vores elever og studerende under uddannelse.

Vi tilstræber, at du plejes af det samme personale, men det vil ikke altid være muligt, da vi arbejder i forskellige vagter på forskellige dage. 

Hvis du er indlagt i længere tid, vil du få en kontaktlæge på Intensiv. Ellers er det en læge og sygeplejerske fra det sengeafsnit, du er tilknyttet, (dvs. stamafdelingen), der vil være de primære kontaktpersoner.

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis den, du spørger, ikke kan svare, vil vedkommende hjælpe dig, så du får de svar, du har brug for.

Mens du er indlagt

Sengestue og faciliteter

Intensiv har 4 én-sengsstuer og 2 to-sengsstuer. Ved fordelingen af stuer forsøger vi at tage mest muligt hensyn til den enkelte patients behov. 

Der er fjernsyn ved din seng, som du kan benytte, når du ligger i sengen.

Intensiv har også et særligt opholdsrum til pårørende. Personalet vil vise dig pårørende-rummet. Her vil dine pårørende kunne lave en kop kaffe/te eller bruge køleskabet til medbragte madvarer.

Dagens forløb

Formiddagen er den mest travle tid på dagen på Intensiv. Her vil vi hjælpe dig med at blive vasket, du skal måske undersøges, og du vil få hjælp til at træne. Derudover er der måltiderne, og du vil indimellem have brug for hvile.

Stuegang

Der er stuegang i afsnittet alle ugens dage. Stuegang er som oftest om formiddagen. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det. 

Hvis ikke dine pårørende har mulighed for at deltage i stuegangen på afdelingen, kan stuegangen finde sted via video.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling, eller om du er klar til at blive overført til et andet sengeafsnit.

Mad og drikke

Mange af vores patienter kan ikke selv spise og vil derfor få mad via en sonde. Hvis du selv kan spise, vil du få tre daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover har du altid mulighed for at få snacks samt varme og kolde drikke.

Det er vigtigt, at du får rigeligt med næring og proteiner, når du er indlagt. Det er derfor vigtigt, at du siger det til os, hvis du føler dig sulten eller tørstig mellem måltiderne.

Vi tilbyder dig proteindrikke, hvis din appetit er meget lille, eller hvis du har ekstra behov for protein.

Læs om mad og drikke på hospitalet

Vi træner med dig

I det omfang, det er muligt for dig, er det godt at være aktiv. Aktivitet kan være alt fra at sidde op i en stol, når du kan, få tøj på, lave øvelser i sengen eller komme lidt ud på gulvet og gå, hvis det er muligt.

Jo mere aktiv du kan være, jo hurtigere kommer du dig. Og selv en lille smule aktivitet er med til at bevare din muskelkraft.

Der vil være fysio- og ergoterapeuter i afsnittet i hverdagene for at hjælpe dig og de andre patienter med at træne.

Deltagelse i forskningsprojekter

Intensiv deltager i forskningsprojekter og prioriterer dem højt. Vi mener, det er vigtigt at være med til at udvikle pleje og behandling, så vores patienter kan tilbydes de bedste fremtidige behandlinger.

Det er derfor muligt, at du som patient, eller som pårørende på vegne af patienten, vil blive kontaktet for at give samtykke til projektdeltagelse. I så fald vil du/I få mundtlig og skriftlig information om projektet og mulighed for betænkningstid, inden du beslutter, om du eller din pårørende skal deltage.

Hvis du/I ønsker at høre om resultaterne af forskningsprojekterne, vil der blive mulighed for at blive kontaktet, når resultaterne foreligger.

Varighed af din indlæggelse

Det er svært at sige, hvor lang tid man er indlagt på Intensiv. Det afhænger meget af, hvorfor du er indlagt. 

Klar til udskrivelse fra Intensiv

Når din tilstand er så god, at din pleje og behandling kan foregå på et almindeligt sengeafsnit, vil du blive flyttet fra Intensiv. Nogle oplever det at blive overført som en meget stor og lidt utryg forandring, da der ikke er samme overvågning af din tilstand på de andre sengeafsnit.

Vi overfører dig ikke, før du er klar til det, og vi vil gradvist nedsætte overvågningen på Intensiv, når det er forsvarligt, for at lette overgangen til at være indlagt på et andet sengeafsnit.

Hjemmebesøg

Patienter, som ligger på Intensiv i mange uger, kan tilbydes et hjemmebesøg, hvor en intensivsygeplejerske og en læge ledsager dem hjem. Patienten skal være stabil og selv have interesse i et hjemmebesøg.

Hjemmebesøg tilbydes oftest for at give patienten livsglæde og energi til den videre behandling efter udskrivelsen fra Intensiv.

Hjemmebesøget arrangeres flere dage i forvejen med de nærmeste pårørende og kræver en del planlægning og koordinering.

Dagbog til patienter

Hjælp ved reaktioner

Det er ikke usædvanligt eller unormalt at få reaktioner efter en indlæggelse på et intensivafsnit.

Reaktionerne inkluderer: 

 • Søvnproblemer 
 • Mareridt 
 • Depression 
 • Angst 
 • Koncentrationsbesvær

Disse problemer viser sig som oftest først længe efter, at patienten er kommet hjem. Det er vigtigt at få dem bearbejdet, og en dagbog kan være en hjælp i denne proces.

Tilbud ved længerevarende indlæggelser

Vi skriver oftest dagbog til patienter, som vi skønner skal være indlagt i mere end tre døgn. 

Årsagen er, at det ofte er vanskeligt for patienter, der er indlagt på Intensiv i længere tid, at huske, hvad der er sket under indlæggelsen. Derfor får patienten en dagbog, som hjælper med at give svar på spørgsmål og rekonstruere ”den svundne tid” i sygdomsforløbet.

Sygeplejersker skriver dagbogen

Sygeplejerskerne beskriver i dagligdagssprog, hvad patienten gennemlever under indlæggelsen.

Det skrevne understøttes af billeder af patienten i forskellige situationer, også når der er besøg af pårørende. Det er frivilligt, om man ønsker at få disse billeder i dagbogen.

Det er vigtigt, at der gives samtykke til, at intensivsygeplejersken, der skal færdiggøre dagbogen, må tilgå dagbogen i journalen efter udskrivelse fra Intensiv.

Udlevering af dagbogen

Vi udleverer dagbogen ved en samtale nogle måneder efter indlæggelsen.

Ved samtalen får patienten mulighed for at sætte ord på nogle af de oplevelser, han/hun har haft.

Det kan være en fordel at tage en pårørende med til samtalen.

Dødsfald

Det er svært at miste. Ingen kan erstatte et menneske, der ikke er hos os længere. Vi kan  reagere forskelligt på, at vi har mistet en, der stod os nær, og alle måder at reagere på er lige rigtige og lige normale. 

På afsnittet

Når din pårørende er døende eller dør på Intensiv, forsøger vi at give tid og rum til, at man kan tage afsked. Der er mulighed for at tilkalde en præst og/eller have en andagt. Vi har desuden en bibel og sangbøger i afsnittet. 

Når din pårørende er erklæret død, tilbydes du/I at sætte jer over i opholdsrummet, mens vi gør den afdøde klar, dvs. fjerner div. slanger, sonde, samt giver den afdøde rent tøj på. I nogle tilfælde lægger vi den afdøde i sit eget tøj, men ellers gør bedemanden det, inden der lægges i kisten. 

Sygeplejersken, som har passet afdøde, vil tilbyde nærmeste pårørende en telefonsamtale ca. 1 måned efter dødsfaldet for at høre om efterforløbet, og om der er yderligere spørgsmål til indlæggelsesforløbet. 

Praktisk information efter et dødsfald

Det kan være svært at overskue fremtiden, og de praktiske ting omkring begravelse eller bisættelse kan virke uoverskuelige. Hospitalets vejledning "Når et menneske dør" er ment som en hjælp i den svære situation.

Se vejledningen "Når et menneske dør" på www.dodsfald.randers.rm.dk 

Til pårørende

Som pårørende kan det være svært at se en man holder af være meget syg og have brug for meget hjælp og pleje. Man kan føle sig magtesløs, og ens følelser kan svinge op og ned i takt med patientens tilstand. Dette er meget normalt. 

Vi har samlet en lang række informationer i en særlig vejledning til dig som pårørende. Her kan du bl.a. læse om

 • hvordan du kan få og give os information
 • besøgstider og rammer ved besøg
 • mulighed for overnatning
 • mulighed for støtte
 • praktiske informationer for hele hospitalet

Se vores velkomstvejledning til pårørende på www.intensiv.randers.rm.dk

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Kontakt Intensiv på

Tlf. 78 42 04 85 

Telefontid

Du er velkommen til ringe døgnet rundt.

Vi vil dog opfordre til, at du ikke ringer under vagtskifte og briefing. Dette foregår i tidsrummet:

 • kl. 07.15-8.00
 • kl. 15.00-15.30
 • kl. 23.00-23.30

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske 
Anisette Christiansen Høgenhaven

Afsnitsledende overlæge 
Helle Bundgaard

Adresse

Intensiv 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang A og gå til A3

Se placering på hospitalets webkort