Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser protesterer.

Vi accepterer tanken om døden, når vi har den på afstand; men når vi selv står ansigt til ansigt med døden, reagerer vi meget forskelligt. Vi kan føle usikkerhed, angst, vrede, lettelse, skyld, uvirkelighed, rastløshed og meget mere. Vi reagerer ikke ens, heller ikke i sorgen.

Derfor er forskellige måder at reagere på lige rigtige og lige normale. Det er svært at miste. Ingen kan erstatte et menneske, der ikke er hos os længere.

Det kan være svært at overskue fremtiden, og de praktiske ting omkring begravelse eller bisættelse kan virke uoverskuelige. Denne vejledning er ment som en hjælp i den svære situation.


Ved dødsfaldet

Anmeldelse af et dødsfald

Mulighed for at se afdøde på hospitalet

Hvis afdøde er bragt til hospitalet efter dødsfaldet

Afdødes ejendele

Lægevidenskabelig obduktion

Retslægeligt ligsyn og obduktion

Et retslægeligt ligsyn kan forhindre senere rygtedannelse og være af strafferetslig og forsikringsmæssig betydning

Samtale med læge

Sorg og reaktioner på at miste

Organdonor


Begravelse/bisættelse

Ved en begravelse bliver kisten sat i jorden på en kirkegård. Ved en bisættelse brændes afdøde i sin kiste, og asken lægges enten i en urne, som nedsættes på en kirkegård eller spredes over åbent hav.

De pårørende bestemmer selv, hvor meget af det praktiske de selv vil tage sig af, og hvor meget de vil overlade til bedemanden.

Hvad du skal gøre - når du selv ordner det praktiske

Hvad du skal gøre - når det praktiske ordnes af et begravelsesfirma

Anmodning om begravelse eller bisættelse

Hvornår skal begravelsen foregå?

Kirkelig - ikke kirkelig begravelse/bisættelse?

Kirkelig begravelse og bisættelse

Borgerlig begravelse/bisættelse

Andre trosretninger

Begravelsesritualets betydning

Samtale med præsten

Tøj, blomster, m.m.

Gravsted

Mindesten/gravsten

Urnenedsættelse

Hvad koster en begravelse?

Begravelseshjælp

Private forsikringer


Forhold vedrørende økonomi

Skifteretten

Konti i pengeinstitutter

Ulykkesforsikring


Kontakt

Regionshospitalet Randers

Skovlyvej 15
Indgang A
8930 Randers NØ

Tlf. 78 42 00 00

Spørg efter den relevante afdeling.

Skadestuen i Randers

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 9
Indgang B - gå til B3
8930 Randers NØ

Tlf. 78 42 03 20

Kapelkontoret Randers

Dronningborg Boulevard 6 
8930 Randers NØ

Tlf. 78 42 24 40
Mandag - fredag kl. 8.00-14.30 

Personlig henvendelse efter aftale 

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.