Generelt deltager Operation og Intensiv i alt akut arbejde. Det være sig hjertestop på sengeafdelinger, tilskadekomne i Skadestuen og akut sectio (kejsersnit).

Operation og Intensiv på Regionshospitalet Randers sørger for en bred vifte af funktioner:

  • narkose/bedøvelse og opvågning af patienter, der skal opereres
  • intensiv behandling af meget syge patienter
  • lindrende behandling og pleje
  • livreddende behandling af tilskadekomne uden for hospitalet ved Lægebilen
  • Det er således en afdeling med mange forskellige og varierende funktioner, jobtyper og daglige udfordringer