Om afsnittet

Operationer vi udfører

Vi foretager forskellige operationer. Det kan både være operationer af knogler, led, organer i mave- og tarmområdet samt operationer for kvindesygdomme. Fælles for de operationer, vi udfører, er, at vi forventer, at du kan komme hjem samme dag, som du er opereret.

Et par eksempler på operationer, du kan få foretaget hos os:

 • håndledsoperation
 • operation af hæmorider
 • fjernelse af livmoderen mv.

Vi foretager ca. 4800 operationer om året, og vores patienter kan både være 1 og 80 år gamle.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du mange forskellige faggrupper. Du vil møde den kirurg, der skal operere dig, narkosesygeplejersker og operationssygeplejersker m.fl. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

I forbindelse med selve operationen vil du opleve, at der er mange forskellige personaler til stede, men efter operationen vil det som udgangspunkt være den samme sygeplejerske, der tager sig af dig.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan blive opereret hos os, skal en afdeling på hospitalet henvise dig til operation i Dagkirurgien. Du kan også blive henvist til at blive opereret på Operationsafsnittet, og mindre indgreb foretages i nogle tilfælde i klinikkerne på hospitalet.

Forbered dig

Læs den skriftlige information, du har modtaget

Det er vigtigt, at du inden operationen har læst det informationsmateriale, du fik ved forundersøgelsen, eller som vi har sendt sammen med indkaldelsesbrevet.

I materialet informerer vi om bl.a. om fasteregler, medicin, hjemtransport og andre forholdsregler. Vær opmærksom på, at flere af reglerne er så vigtige, at vi kan blive nødt til at udskyde din operation til en anden dag, hvis du ikke har fulgt dem.

Fastereglerne, som de fleste patienter, skal følge, er også beskrevet her på siden, men husk at der tit er flere ting, du skal have styr på, og de står ikke alle på denne side. 

Arranger transport

De færreste må køre hjem selv efter operationen. Det er derfor vigtigt, at du har planlagt, hvordan du skal komme til og fra hospitalet.

Hav gerne en pårørende med

Det er en god idé at have en pårørende med, da du typisk har brug for hjælp til at komme hjem. Derudover kan pårørende være med til at huske de informationer, du får, før du bliver sendt hjem. Vær dog opmærksom på, at mens du er ved at vågne, skal din pårørende vente et andet sted på hospitalet, medmindre er tale om forældre til børn, der er blevet opereret.

Se flere oplysninger om at være med som pårørende og/eller forælder i afsnittet Til pårørende.

Skriv dine spørgsmål ned

Hvis du har spørgsmål, er det en god idé at få dem skrevet ned og tage dem med. Hvis du er i tvivl om, hvad der kan være relevante spørgsmål, så kig på Godt du spør.

Find eksempler på gode spørgsmål på Godtduspoer.dk

Afbud eller ændring af tid

Ring til os hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret i at komme.

Hvis du får det dårligere eller bliver syg før din operationsdag, skal du som udgangspunkt kontakte os. Der kan dog stå særlige forholdsregler for netop din operation i din skriftlige vejledning.

Fasteregler for børn op til 18 år

Hvis du er under 18 år og du skal i fuld bedøvelse, skal du faste før operationen. Der gælder særlige regler for børns faste, som du kan læse og se beskrevet i en video her:

Liva skal bedøves

Læs vores information "Liva skal bedøves" sammen med dit barn før operationsdagen.

Her kan I læse om Liva, der skal bedøves og opereres hos os.

Se Liva skal bedøves på www.liva.randers.rm.dk

Fasteregler for voksne

Hvis du skal i fuld bedøvelse, skal du faste før operationen. Hvis du ryger, skal du også stoppe med at ryge senest 2 timer før operationen.

Her kan du se fastereglerne, men vær opmærksom på de øvrige forholdsregler, som vil være beskrevet i den skriftlige information, du har modtaget:

Se operationsvejledninger

Se patientvejledninger fra de afdelinger, hvis kirurger opererer i Dagkirurgien:

Kirurgisk Fællesafdelings vejledninger

Kvindesygdomme og Fødslers vejledninger

Ortopædkirurgiens vejledninger

Mens du er i Dagkirurgien

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Der er fuld adgang til afsnittet, hvad enten du sidder i kørestol eller har andre særlige behov. Du kan låne en transportstol ved alle større indgange. Den nærmeste indgang er indgang C.

Ved indgang C kan du også finde handicapparkeringspladser samt gratis korttidsparkering, hvis du har brug for at blive sat af tæt på afsnittet.

Se information om kort og parkering på hospitalet

Modtagelse

Du skal bruge dit sundhedskort i ankomststanderen, når du ankommer. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

En sygeplejerske vil komme og hente dig, når det er din tur. Sygeplejersken orienterer dig om dagens forløb og viser dig til rette med hensyn til evt. omklædning til hospitalstøj inden operationen.

Ventetid

Der kan opstå situationer i løbet af dagen, som giver ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid kommer til i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting. Det kommer bl.a. an på hvilket personale du skal opereres af, og på hvilken stue det skal foregå.

Du kan henvende dig til personalet i afsnittet, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

De fysiske rammer

Dagkirurgien er fordelt på to etager (plan 3 og plan 4).

Plan 4

Her møder du ind, når du kommer før operationen. Her finder du receptionen, venteværelset og modtage- og samtalestuer.

Plan 3

På plan 3 har vi omklædningsrum, operationsstuer samt opvågningsområdet. I opvågningsområdet ligger du sammen med andre patienter, men vi kan med skærme skabe et lidt mere privat rum. Det vil være i opvågningsområdet, du skal hentes, når du er klar til at komme hjem.

Dit operationsforløb

Før operationen

Når du er blevet hentet i venteværelset, bliver du fulgt ned til omklædningsrummene. Når du har klædt om, og når din stue er klar, kommer du ind på operationsstuen. Her bliver du bedøvet og opereret.

Før operationen vil du have en kort snak med den læge, der skal operere dig.

Efter operationen

Du bliver kørt ind i opvågningsområdet. Her kommer du helt til dig selv igen, mens en sygeplejerske holder øje med, hvordan du har det ved bl.a. løbende at måle din vejrtrækning, puls og evt. dit blodtryk. 

Du har fået smertestillende medicin, men du kan som udgangspunkt ikke forvente at være helt smertefri. Du må dog ikke have for stærke smerter. Sig det derfor til din sygeplejerske, hvis du har smerter. Så kan hun hjælpe med at mindske smerterne.

Lægen, der har opereret dig, eller sygeplejersken vil fortælle dig om, hvordan operationen er gået. 

Mad og drikke

For at undgå at patienter, der skal faste, kommer til at drikke noget ved en fejl, er der ikke drikkevarer i venteværelset.

Når din operation er overstået, tilbyder vi dig noget at spise og drikke, så snart du er klar til det. Vi kan bestille specialkost, hvis du har en fødevareallergi.

Du er også velkommen til at medbringe egen mad, hvis du har mest lyst til det, men vær opmærksom på, at vi ikke har et køleskab til at opbevare maden i.

Wi-fi og mobiltelefoner

Der er adgang til gratis wi-fi på hospitalet. Se hvordan du får adgang under Praktisk på hospitalet. 

Du må gerne have din telefon hos dig på operationsstuen og i opvågningsområdet.

Hav din telefon på lydløs og husk at tage hensyn til de øvrige patienter, hvis du har brug for at tale i telefon. Det gælder særligt i opvågningsområdet, hvor der skal være mest mulig ro. 

Klar til at komme hjem

Du bør afsætte god tid til operationen. Ofte går der 3-4 timer efter operationen, før du er klar til at komme hjem, men det kan variere alt efter operationstype, og hvordan du har det.

For at vi kan sende dig hjem

Vi sender dig først hjem, når

 • Du kan drikke og tisse uden problemer
 • Dine smerter er velbehandlede
 • Du ikke længere er påvirket af bedøvelsen
 • Din puls, vejrtrækning og evt. dit blodtryk har været stabilt i et stykke tid
 • Du kan gå sikkert (afhængig af operationstypen)
 • Du har fået de nødvendige informationer om, hvad du skal være opmærksom på, når du kommer hjem

Hvis du skal indlægges

I ganske få tilfælde kan det være nødvendigt, at du skal indlægges. Du vil i så fald blive flyttet til et af hospitalets sengeafsnit.

Årsager til, at du skal indlægges, kan være:

 • Behandling af uventede, stærke smerter
 • Behandling af uventet opkastning eller kvalme
 • Uventet langvarig operation
 • Blødning efter operationen

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • Om du skal til komme til kontrol, undersøgelse eller behandling på hospitalet
 • Hvilken medicin, du evt. skal tage derhjemme
 • Hvad du skal gøre, hvis du får det dårligere

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Brev til din læge

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til i sundhedsjournalen på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Første døgn efter udskrivelsen

Vær ikke alene

Hvis du har været i fuld bedøvelse, må du ikke være alene det første døgn efter din operation.

Kontakt til hospitalet

De første 24 timer, efter at du er blevet udskrevet, kan du i Dagkirurgiens åbningstid kontakte os, hvis du har spørgsmål i forhold til din operation.

Der kan dog være tilfælde, hvor du skal henvende dig til den vagthavende kirurg for dit område.

Dine muligheder for kontakt vil være beskrevet i den skriftlige vejledning, du har modtaget om din operation.

Til pårørende

Transport, hjælp og forberedelse

Du kan hjælpe din pårørende, der skal opereres, både før og efter operationen. Som udgangspunkt vil der være brug for hjælp til at komme til og fra hospitalet.

Derudover kan der være nogle ting, der skal gøres og købes inden og lige efter operationen. Det kan være køb af smertestillende medicin og plastre, indkøb af mad og evt. forberedelse af noget mad til fryseren, hvis operationen betyder, at man ikke kan bevæge sig, som man plejer, lige efter operationen.

Du vil typisk kunne læse mere i den skriftlige information, din pårørende har modtaget om sin operation.

Her kan du være med

Som udgangspunkt kan du, hvis patienten ønsker det, være med, indtil patienten skal ned på plan 3 og klæde om. Når din pårørende/patienten er klar til at komme hjem, vil vi eller patienten ringe til dig, så du kan hente vedkommende i opvågningsafsnittet i Dagkirurgien på plan 3. 

Mens operationen foregår

Du må som pårørende sidde i Dagkirurgiens venteværelse, men da forløbet typisk varer nogle timer, kan du også køre eller gå en tur. Husk at du kan benytte dig af kantinen i dens åbningstider samt kiosken og siddepladserne i forhallen ved indgang A.

Se information fra kantinen

Se information fra hospitalskiosken

Børn og mennesker med særlige behov

Hvis du er pårørende til et barn eller én, der har et handicap eller et særligt behov for støtte, kan du følge med ned på operationsstuen og være med, indtil patienten er bedøvet. Derefter kan du vælge at vente i Dagkirurgiens venteværelse, indtil operationen er overstået. Vi kontakter dig, så du kan være sammen med din pårørende, så snart vedkommende begynder at vågne. 

Hvis du vælger at gå en tur, ringer vi til dig, så snart operationen er overstået.

Når I kommer hjem

Hvis din pårørende har været i fuld bedøvelse, er det vigtigt, at vedkommende er sammen med en (anden) voksen det første døgn efter operationen. 

Husk at der kan være bevægelser, din pårørende ikke kan eller må udføre efter sin operation, men ellers er det som udgangspunkt godt at komme op og være aktiv så meget, som man kan.

Aktivitet er dog ikke hård sport, men mere den måde, man bevæger sig på i et almindeligt hverdagsliv. At være aktiv er at komme i tøjet, sidde op, gå rundt/gå tur osv. Læs gerne de anvisninger, der står i den skriftlige patientinformation, som din pårørende har modtaget.

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Kontakt Dagkirurgien på

Tlf. 78 42 04 30

Telefontid

Mandag-onsdag samt fredag 
Kl. 7.30-12.00

Torsdag 
Kl. 8.00-12.00

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske 
Jannie Herslund

Kontakt Jannie, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Dagkirurgien 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54 
8930 Randers NØ

Find reception og venteværelse

Benyt indgang C og gå til C4

Se placering på hospitalets webkort

Find opvågningsområdet

Benyt indgang C og gå til C3

Se placering på hospitalets webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk