Om enheden

Patienter vi behandler

Enhed for Lindrende Behandling tilbyder lindrende behandling, hvis du har en livstruende eller uhelbredelig sygdom.

Vi tilbyder en specialiseret indsats til patienter med komplekse symptomer og problemer. Afhængig af problemernes omfang kan indsatsen strække sig over en kortere eller længere periode.

Den lindrende behandling har til hensigt:

  • At lindre dine gener og symptomer
  • At støtte dig og din familie bedst muligt såvel fysisk som psykisk, socialt og eksistentielt

Faggrupper du møder

Du vil møde forskellige faggrupper. Ved den første kontakt møder du en læge og en sygeplejerske. Derefter kan du alt efter behov også møde vores fysioterapeut, psykolog eller hospitalspræsten.

Dit forløb

Bliv henvist

For at du kan komme i et forløb hos os, skal du have en henvisning. Derudover skal du bo i enten Favrskov, Norddjurs, Randers eller Syddjurs Kommune.

Du kan blive henvist af:

  • Din praktiserende læge
  • En klinik eller afdeling på hospitalet, som du har tilknytning til

Sådan foregår dit forløb

Dit forløb vil primært foregå som hjemmebesøg og via telefonen. I enkelte tilfælde besøger vi dig på hospitalet, hvis du er indlagt på Regionshospitalet Randers, og du kan også komme til samtale i vores enhed. 

Vi ringer til dig indenfor to dage, når vi har modtaget din henvisning.

Læs om dit forløb i vores velkomstvejledning på www.velkommen-elb.randers.rm.dk

Du vil få tildelt en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske i forbindelse med dit forløb hos os.

Forbered dig, før vi mødes

Pårørende kan deltage

Du må gerne tage pårørende med. De vil også blive inddraget i samtalen, og vi vil spørge ind til, hvad de oplever, og hvordan de har det. 

Skriv dine spørgsmål ned

Vi anbefaler, at du skriver dine spørgsmål ned, så du husker at spørge om og få fortalt det, der er vigtigt for dig.

Find eksempler på gode spørgsmål på Godtduspoer.dk

Se dine prøvesvar mm. i din sundhedsjournal

På sundhed.dk kan du få indblik i dit forløb på hospitalet. Her kan du bl.a. læse journalnotater, se svar på prøver, se en oversigt over din medicin og meget mere. 

Du kan se dine prøvesvar, så snart de er lagt ind i din digitale journal, men vær opmærksom på, at prøvesvaret ikke er forklaret i journalen, og at journalen er skrevet i fagsprog.

Få adgang til dine sundhedsdata på sundhed.dk

Dit besøg i enheden

Hvis vi har aftalt, at du skal komme til samtale i Enhed for Lindrende Behandling, kan følgende informationer være nyttige.

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Der er fuld adgang til Enhed for Lindrende Behandling, hvad enten du sidder i kørestol eller har andre særlige behov. Du kan låne en transportstol ved alle større indgange. 

Den nærmeste indgang er indgang A. Tæt på indgang A er der flere handicapparkeringspladser.

Meld din ankomst og vent i venteområdet

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen, der hænger på væggen lige efter indgangen. 

Tag plads i venteområdet, der ligger nede af gangen. Venteområdet er fælles for enheden og Ortopædkirurgisk Klinik.

Her er også et toilet, hvis du har brug for det. 

Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Hvis du får det dårligt, mens du venter, er der kaldesnore både i venteområdet og på toilettet.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Mad og drikke

Medbring gerne noget at spise og drikke, hvis du tror, at du kan få behov for det. Der er ingen drikkevarer i venteområdet, men vi tilbyder noget at drikke ved samtalen.

Til pårørende

Der må gerne deltage flere pårørende ved samtalerne, hvis I og patienten ønsker det. 

Vælg en primær kontaktperson

Selvom der kan deltage flere pårørende ved samtalerne, har vi brug for, at I vælger én, der kan være den primære kontaktperson blandt de pårørende. 

Din hjælp ved samtalerne

Du kan som pårørende hjælpe med at:

  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
  • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Støtte til pårørende

Det kan være svært at være pårørende til en, der er alvorligt syg. Der kan opstå mange tanker og følelser, som kan være svære at håndtere. Og man kan som pårørende have mange spørgsmål, som man har behov for at få svar på.

I Enhed for Lindrende Behandling har vi fokus på de nærmeste pårørendes behov for støtte og vejledning. Vi vil derfor løbende spørge ind til, hvordan du som pårørende har det, og hvordan du klarer dig. 

Se gerne listen over vores vejledninger her på siden. Det kan være, at nogle af dine spørgsmål er besvaret her.

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Afbud eller ændring af aftale

Kontakt klinikkens sekretariat på 

Tlf. 78 42 04 60 

Telefontider 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-11

Øvrige spørgsmål

Kontakt klinikkens personale på telefon.

Se direkte telefonnumre og telefontider i enhedens kontaktvejledning

Afsnitsledelsen

Overlæge 

Torsten Konishi

Teamkoordinator og sygeplejerske 

Rikke Boeriis Leth Mikkelsen

Kontakt Torsten eller Rikke, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Enhed for Lindrende Behandling 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ

Find enheden

Benyt indgang A og gå til A1

Se placering på hospitalets webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send mail via borger.dk