Om afsnittet

Kvinde med lille nyfødt hud mod hud - kuvøse i baggrunden

Vores patienter

Hvem bliver indlagt hos os

På Sengeafsnit for Nyfødte modtager vi som udgangspunkt familier, der har et sygt nyfødt eller for tidligt født barn. Vi modtager børn frem til, de er 26 dage gamle. Børnene kan blive indlagt direkte fra hjemmet, direkte efter fødslen her på hospitalet eller blive overført hertil fra et andet hospital.

I enkelte tilfælde kan der også ligge familier med raske nyfødte på afsnittet. Det er, fordi vi samarbejder på tværs af afdelinger og afsnit på hospitalet, og vi kan derfor være det sted, der har bedst plads til at modtage en familie med en rask nyfødt til et barselsophold.

For tidligt fødte

De fleste af vores patienter er for tidligt fødte børn fra uge 28+0 og frem. Børn født før uge 28+0 vil være indlagt på Aarhus Universitetshospital, men vil blive overført til os, når de er klar til det, hvis I bor i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs eller Randers Kommune.

Syge nyfødte

De sygdomme og tilstande, som typisk kan kræve, at dit nyfødte barn skal være indlagt, er, at barnet har:

 • Behov for hjælp til vejrtrækningen
 • En infektion, der kræver behandling/overvågning
 • Behandlingskrævende gulsot
 • Det, vi kalder trivselsproblemer, dvs. at det ikke tager på, har problemer med afføringen mm.

Læs mere på Randersbaby om de tilstande, der gør, at et barn kan være indlagt på Sengeafsnit for Nyfødte

Så lang tid kan I forvente at være indlagt

Hvis jeres barn er født efter 36+0, kan indlæggelsen vare alt fra et par timer til 14 dage.

Hvis jeres barn er født mellem uge 28+0 og 36+0, skal I være indlagt, til jeres barn er nået til uge 34+0, og til barnet kan trække vejret selv, holde varmen selv og spise fuldt ved bryst eller flaske. Nogle børn kan dog komme hjem på det, vi kalder Tidligt Hjemmeophold (THO), selvom de ikke spiser fuldt ved bryst eller flasken endnu. Se mere under Tidligt Hjemmeophold (THO).

Faggrupper i afsnittet

I afsnittet møder du mange forskellige faggrupper. Det vil typisk være sygeplejersker, læger, serviceassistenter, fysio- og ergoterapeuter samt evt. hospitalspræsten og afdelingens psykolog.

Du vil også kunne møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse. 

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis den, du spørger, ikke kan svare, vil vedkommende hjælpe dig, så du får de svar, du har brug for.

Mens I er indlagt

I kan være sammen

Som udgangspunkt kan begge forældre være indlagt sammen med barnet på afsnittet. Hvis barnets tilstand er ustabil, og det har brug for at ligge på en af vores akutstuer, vil I som forældre få tilbudt et værelse på et af afdelingens andre afsnit. Den ene forælder kan dog vælge at sove på akutstuen ved siden af barnet.

Hud mod hud

Hvis barnets tilstand tillader det, vil vi opfordre jer til at ligge med barnet hud mod hud så meget som muligt. Kontakten direkte med jeres hud, lugt og lyde styrker barnets udvikling og gør, at barnet har en bedre puls og vejrtrækning.

Læs mere om hud mod hud på Randersbaby.dk

Kontaktpersoner

I vil typisk have 2-3 kontaktsygeplejersker, som I vil se mere end det øvrige personale, og som følger jer i videst mulige udstrækning igennem jeres forløb på afsnittet.

Sengestue og faciliteter

Stuer og bad

Vi har 8 familiestuer og 2 akutstuer på afsnittet. På familiestuerne kan begge forældre overnatte sammen med barnet. På akutstuerne er der mulighed for, at den ene forælder kan overnatte ved siden af barnet. Hvis jeres barn ligger på akutstuen, vil I blive tilbudt et forældrerum, så I har et sted at trække jer tilbage til som forældre.

Der er fjernsyn på alle familiestuer, men I skal være forberedt på at dele toilet og bad med andre familier, da afsnittet kun har 3 toiletter og 2 baderum. 

Fælles opholdsrum

Der er henh. en opholdsstue og en spisestue til deling. Opholds- og spisestuen vil nogle gange i dagtimerne blive brugt til, at familier, der ikke længere er indlagt, kommer til samtale eller undersøgelse. 

Ellers er rummene til fri afbenyttelse, og mange bruger dem, når de har familie på besøg.

I spisestuen kan du finde service, kaffe, te, snacks, mikrobølgeovn og et forældrekøleskab. I køleskabet får I jeres egen kasse til opbevaring af mad- og drikkevarer.

Mad og drikke

Begge forældre får mad fra hospitalet til hovedmåltiderne. Hvis I har besøg af søskende, skal I som udgangspunkt selv købe mad fra kantinen, kiosken eller udefra, men I må også godt medbringe mad hjemmefra, som I kan varme i mikrobølgeovnen.

Måltider

Kl. 8.00-8.30: Morgenmad  
Kl. 12.00-12.30: Frokost  
Kl. 17.30-18.00: Aftensmad

Forældre kan ved hvert måltid hente deres mad på Børn og Unge Sengeafsnit, der ligger lige ved siden af Sengeafsnit for Nyfødte.

Tøj, bleer og andre genstande

Det har vi på afsnittet

Vi tilbyder bleer og hvad der ellers er behov for til at pusle barnet samt bind til mor.

Derudover har vi forskellige ting her på hospitalet, som I gerne må bruge, men vi anbefaler, at I ved lejlighed tager ting med hjemmefra, så det føles mere hjemligt for både jer og jeres barn, og så barnet oplever de dufte, der er i netop jeres ting.

Medbring hjemmefra

Hent ved lejlighed følgende hjemmefra:

 • Tøj til jer selv og jeres barn
 • Babydyne
 • Ammepude
 • Bærbar computer og høretelefoner

Særligt om computer og andet udstyr

Jeres barn sover meget det første stykke tid, og det er godt, hvis barnet kan ligge mest muligt hud mod hud, mens det sover. For at I som forældre ikke skal kede jer alt for meget, mens barnet sover, kan det være en god idé at medbringe udstyr, så I kan se film, serier eller høre podcasts. Husk høretelefonerne, så jeres barn ikke skal forholde sig til lydene fra det, I ser eller hører.

Vedr. værdigenstande

Vær opmærksom på ikke at medbringe flere værdigenstande end nødvendigt. Der forekommer engang imellem tyveri på hospitalet, og det er jeres egen indboforsikring, der skal dække et evt. tab.

Husk god hygiejne

Din håndhygiejne er vigtig, da alle små og syge nyfødte børn er særligt modtagelige for infektioner. Sammen med personalet har du en vigtig rolle i at være med til at beskytte dit barn. 

Læs mere om de generelle regler for god håndhygiejne, men vær opmærksom på, at der på Sengeafsnit for Nyfødte er ekstra strikse anbefalinger og regler for, hvornår du skal spritte dine hænder. Spørg, hvis du er i tvivl.

Se hospitalets overordnede vejledning om god håndhygiejne

Døgnets forløb

Sådan går dagen for jer som forældre

Forvent at meget af dagen og natten går med de mange praktiske gøremål i forhold til jeres baby. Det er alt fra undersøgelser, at give barnet mad og pusle det samt have det liggende hud mod hud, når der er mulighed for det. Jeres barn skal typisk have mad 8-12 gange i døgnet.

Hvis du som mor gerne vil amme, skal du derudover regne med, at du i starten skal malke ud omkring 7 gange om dagen for at få din egen mælkeproduktion i gang samt have mælk til dit barn, til det kan spise selv ved brystet.

Læs om amning og ernæring på Randersbaby.dk

Stuegang

I hverdagen vil der være stuegang mellem kl. 9 og 12. I weekenden kan stuegangen finde sted hele dagen, men vil som udgangspunkt kun finde sted ved behov.

Stuegang indebærer, at en læge kommer på afsnittet og gennemgår barnets tilstand for at se, om alt går som forventet, eller om der er behov for at ændre i barnets behandling eller undersøge noget nærmere. Du deltager som forælder ved stuegangen.

Lyde og alarmer på afsnittet

Vi har en del overvågningsudstyr i afsnittet. Det kan for nogle virke lidt skræmmende, men det er blot en hjælp for personalet til at holde øje med jeres barn.

Når der lyder en alarm, kan det betyde, at barnet har brug for hjælp. Men det kan også skyldes, at barnet bevæger sig. Personalet kender forskel på alarmlydene og ved, hvilke lyde de skal reagere på.

Når I har brug for at få noget luft

Man kan have behov for at komme ud og få lidt frisk luft engang imellem, ordne praktiske gøremål, og hvis du er ryger, skal du udenfor for at ryge i vores rygeskure. Læs mere under Praktisk information.

Vi giver dig telefonnummeret til afsnittet, så du kan kontakte os, mens du ikke er på hospitalet.

Hvis du har brug for at komme udenfor eller hjem et smut, så vær opmærksom på, at indgangene til hospitalet låses ca. kl. 23. Der er en dørtelefon, som går til Informationen på Aarhus Universitetshospital, og de kan lukke dig ind. Derudover er der ingen aflåste døre. 

Rygning på hospitalet

Regionshospitalet Randers er røgfrit område. Det gælder også e-cigaretter. Der må dog gerne ryges i rygepavillonen ved indgang C og indgang E eller i rygeboksene ved indgang A og indgang B.

Hvis du ryger, er det vigtigt, at du som forælder til et barn, der er indlagt på Sengeafsnit for Nyfødte:

 • Har noget tøj på, som ikke efterfølgende kommer i kontakt med barnet. Om vinteren er det nok at tage en lukket jakke på, når du går ud, mens det om sommeren er nødvendigt, at du skifter t-shirt/trøje i forbindelse med rygningen, så du har en særlig trøje, du ryger i, og som i perioderne mellem, at du ryger, ligger i et skab på jeres værelse.
 • Går i bad og vasker hår hver dag, hvis du ryger mange gange om dagen.

Brug for en at tale med

Nogle forældre kan få brug for at bearbejde oplevelser omkring deres barns situation og indlæggelse sammen med en, de ikke er tæt på eller i familie med.

Hospitalspræsten

Hospitalet har en præst, der er til rådighed, og du behøver ikke være troende eller medlem af Folkekirken for at kontakte præsten.

Læs om hospitalspræsten og find kontaktoplysninger til vedkommende

Afdelingens psykolog

Ved behov kan du få tilbudt en eller flere samtaler hos afdelingens psykolog. Det vil ikke være alle forældre, der kan få tilbuddet, men spørg os, hvis du vurderer, at du har brug for hjælp.

Tidligt Hjemmeophold (THO)

Hvis I er indlagt med et for tidligt født barn, vil I opleve, at vi tidligt i jeres forløb begynder at snakke med jer om muligheden for at komme på Tidligt Hjemmeophold (THO). 

Tilbuddet om Tidligt Hjemmeophold (THO) kræver dog, at I og barnet opfylder en række kriterier, og vi sender kun familier hjem, som er klar til og føler sig trygge ved at varetage barnets pleje og pastning i hjemmet.

Læs om kriterierne og rammerne for Tidligt Hjemmeophold på Randersbaby.dk

Læs mere om din Randersbaby

På vores temasider Randersbaby kan du finde særlig information om at have et sygt nyfødt eller for tidligt født barn. Læs om amning og flaske, at komme hjem efter at have været indlagt mm.

At have et sygt nyfødt eller for tidligt født barn (randersbaby.dk)

Når I skal hjem

Klar til at komme hjem

I bliver udskrevet, når jeres barn ikke længere har brug for at være indlagt.

Ved for tidligt fødte børn er det som udgangspunkt, når barnet

 • kan trække vejret selv uden hjælp
 • kan holde varmen
 • kan spise fuldt ved brystet eller af flaske (gælder ikke børn på THO)

I løbet af hele jeres indlæggelse arbejder vi henimod, at du som forælder kan pleje og passe dit barn selv, så du føler dig tryg, når du skal hjem.

Opfølgning efter udskrivelsen

For nogle børn gælder det, at vi planlægger kontroller i afsnittet i perioden efter, at barnet bliver udskrevet. Det kan være kontroller, der sikrer, at barnet fortsat trives, eller at behandlinger virker, som de skal.

Medmindre vi har lavet særlige aftaler, vil det efter en aftalt periode være jeres egen læge og jeres sundhedsplejerske, I skal kontakte, når I har brug for det.

Udskrivelsesbrev

Vi laver et udskrivelsesbrev om indlæggelsen hos os, som vi sender til jeres praktiskerende læge.

Hvis I giver lov til det, vil vi også gerne sende et udskrivelsesbrev eller ringe til jeres sundhedsplejerske. Her orienterer vi om den pleje og behandling, som jeres barn har haft brug for under indlæggelsen. Formålet er at give jeres sundhedsplejerske de bedst mulige forudsætninger for at kunne støtte jer efter udskrivelsen. 

Forlængelse af barselsorlov

Der er forskellige muligheder for at få forlænget barselsorloven, når dit barn er indlagt. Vi taler med jer om, hvad der vil være af muligheder for jer. 

Søskende og andre pårørende

Besøg af søskende

Søskende er som altid velkomne. De kan som udgangspunkt ikke overnatte og må ikke være syge eller have været udsat for smitte med skoldkopper.

Adgang til legeplads

Børneafdelingen har sin egen legeplads tæt på vores afsnit. Her har søskende til indlagte børn også mulighed for at lege. Spørg personalet, hvordan I kommer ud til legepladsen.

Hospitalet har også en offentlig legeplads, der ligger på hjørnet af Skovlyvej og Kirketerpsvej. Den er meget populær, men kræver en lille gåtur fra afsnittet.

Læs mere om hospitalets offentlige legeplads

Besøg af øvrige pårørende

Der er ikke en fast besøgstid, men planlæg dit besøg med forældrene og tag hensyn til deres ønsker om, hvornår det er bedst at komme på besøg, eller om et besøg helt skal vente.

Vi vil bede alle om, at man udelukkende fokuserer på det barn, man er her for at besøge. Det kan være hårdt for andre forældre, hvis de skal forholde sig til kommentarer eller nysgerrige blikke fra de andre børns gæster.

Derudover gælder:

 • Husk at tale dæmpet, da der gerne skal være ro på afsnittet af hensyn til de indlagte børn
 • Du skal være rask. Du må ikke være forkølet eller hoste.
 • Du skal vaske hænder og bruge håndsprit, når du kommer ind på afsnittet. Læs mere om håndhygiejne.
 • Børn under 12 år kan ikke komme på besøg pga. øget smitterisiko. Der gælder dog særlige regler for søskende.
 • Vi anbefaler, at der kun er 2 besøgende udover forældre og barn på stuen. Ophold jer i opholdsrummet og besøg barnet på skift, hvis I er flere på besøg.

Gaver

Det er dejligt at modtage gaver. Vær opmærksom på, at du ikke må komme med planter i jord og blomster eller genstande, der dufter stærkt. 

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Kontakt Sengeafsnit for Nyfødte på

Tlf. 78 42 08 95

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske 

Gitte Haugaard Christensen

Kontakt Gitte, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang C og gå til C4

Se placering på webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk