Børn og Unge er indrettet til og for børn. Vi arbejder tæt sammen med børn og forældre for at afklare barnets sygdom og bedre situationen.

Børn og Unge består af 5 afsnit: 

  • Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte som er et afsnit hvor for tidligt fødte og syge nyfødte børn indlægges.
  • Børn og Unge Sengeafsnit som er et afsnit hvor barnet indlægges via egen læge eller speciallæge til en planlagt indlæggelse. Barnet kan også indlægges via Børn og Unge Modtagelse til en lidt længere indlæggelse.
  • Børn og Unge Modtagelse som er et afsnit, hvor barnet indlægges akut fra egen læge eller vagtlæge. Barnet bliver undersøgt, og kan herefter blive observeret og behandlet 1-2 døgn.
  • Børn og Unge Dagklinik som er et afsnit, hvor barnets tilstand følges med intervaller vekslende mellem dagligt til ugentligt.
  • Børn og Unge Klinik, hvor børn ses efter endt indlæggelse eller efter henvisning fra egen læge.