Udover fortidlig fødte, er der også andre kategorier af børn i afsnittet.

Hvorfor kan mit barn komme på Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte

Årsager til indlæggelse

Modtagelse af det syge nyfødte barn

Sådan modtager vi børn, der kommer akut og børn, der kommer planlagt på afsnittet

Familien sammen

Hvad er Familien sammen? Hvorfor kan man være indlagt på et andet afsnit end der, hvor man egentlig hører til?

FamilieFOKUS

Støtte og rådgivning til familier med et barn med alvorlig sygdom eller svær handicap.

Familievejledning-Randers Kommune

Et tilbud om rådgivning til familier, der har et barn som lige har fået konstateret en betydelig og varig nedsat funktionsevne.