Foto: Colourbox

Til bedsteforældre

Tilbud om samtale med sygeplejerske

Besøgstider

Hvornår må man komme på besøg?
Regler for besøg

Pjecer til pårørende

Læs mere om at være pårørende til for tidligt fødte

Mobiltelefoner

Regler og rammer for brug af mobiltelefon på Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte