På Regionshospitalet Randers arbejder læger, sygeplejersker, og jordemødre på tværs af de forskellige afsnit for at sikre, at jeres familie holdes samlet.

Vi arbejder mod, at I, uanset hvilke behov for pleje og behandling mor eller barn har, får mulighed for at være indlagt sammen.  

Målet er at sikre jeres nye familie en fælles start.

Helt konkret betyder Familien sammen, at I vil blive indlagt på det afsnit, hvor der er bedst plads til jer som familie. Derfor kan I opleve, at der også kan være raske børn på eks. Neonatalafsnittet.

Afsnit i Familien sammen

De afsnit, der samarbejder om Familien sammen, er

  • Fødeafsnittet
  • Kvindesygdomme og Barsel Sengeafsnit
  • Familieafsnittet
  • Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte