Ca. 20 % af danske børn fødes ved kejsersnit. Ca. halvdelen, dvs. 10 %, fødes ved et planlagt kejsersnit, mens den anden halvdel bliver født ved kejsersnit, fordi der under fødslen opstår komplikationer, der gør et kejsersnit til den bedste og nogle gange nødvendige løsning.

Akut kejsersnit

Når behovet for et kejsersnit opstår i fødslen, skal det nogle gange gå stærkt, og det kan være svært at følge med og helt forstå, hvad der foregår. Andre gange har vi ikke så travlt, og du vil have bedre muligheder for at følge med i og få information om, hvad der sker.

Uanset om et kejsersnit skal gå stærkt eller ej, vil vi altid forsøge at give dig så meget information, som situationen tillader. Du vil derudover have mulighed for at få en efterfødselssamtale, hvis du har brug for at få talt fødslen og kejsersnittet igennem. 

Læs om efterfødselssamtalen

Planlagt kejsersnit

Når vi planlægger et kejsersnit, er det i udgangspunktet, fordi der er medicinske grunde til, at det er bedst for barn eller mor, at fødslen foregår ved kejsersnit.

Vi har lavet en vejledning, der beskriver

  • hvordan kejsersnittet foregår
  • hvordan I skal forberede jer op til kejsersnittet
  • risici ved at få et kejsersnit
  • hvad der sker i tiden lige efter kejsersnittet og når I kommer hjem.
Se vejledningen om kejsersnit

Kejsersnit på mors ønske

Vi kalder det kejsersnit på mors ønske, hvis der ikke er en medicinsk grund til at få et kejsersnit, men det er et stærkt ønske hos mor, at det er sådan, hun gerne vil føde. 

For at du som gravid kan træffe den rigtige beslutning for dig selv, er det vigtigt, at du læser vores vejledning om kejsersnit på mors ønske. Her fortæller vi om

  • de samtaler, der finder sted, hvis du ønsker et kejsersnit
  • risici ved kejsersnit, som du skal kende til, før du vælger det som fødemåde
Læs vejledningen om kejsersnit på mors ønske

Information in english

Read our patient information on having a caesarean section at Randers Regional Hospital.

Read "Caesarean Section"

Kontakt

Akutte henvendelser

Hvis du er bekymret for dit eget eller barnets helbred, skal du henvende dig til følgende:

Før uge 18+0

Kontakt egen læge. Udenfor din læges åbningstid skal du kontakte lægevagten.

Se kontaktinformation til lægevagten (sundhed.rm.dk)

Fra og med uge 18+0

Situationer, hvor du skal kontakte Fødeafsnittet

Kontakt altid Fødeafsnittet, hvis...

Fødeafsnittet
Skovlyvej 15 
Indgang A - gå til A5 
8930 Randers NØ

Tlf. 78 42 10 10 

Se afsnittets placering på webkort

Hvis du er del af Kendt Jordemoderordning
Ring på det vagttelefonnummer, der står på din vandrejournal.

Ikke-akutte henvendelser

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om din graviditet, som ikke haster, kan du sende os en besked via dit forløb i Emento-/forløbsguide-appen. 

Sådan downloader du appen (hvis du ikke allerede har gjort det)

Alternativt kan du ringe til vores jordemoderkonsultation. Se nedenfor.

Ændring af aftale

Hvis du vil ændre en aftale, skal du henvende dig til det sted, du har en aftale.

Jordemoderkonsultationer 
Se adresser og kontaktinformation til jordemoderkonsultationerne

Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet 
Østervangsvej 54 
Indgang A eller C - gå til C3 
8930 Randers NØ 

Tlf. 78 42 10 60 
Telefontid: Mandag-fredag fra kl. 8.00-11.30 og kl. 13.00-14.00

Parkering

Parkering på hospitalet

Mail til alle afsnit

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk