Om klinikken

Sygdomme vi behandler

I Ortopædkirurgisk Klinik på Regionshospitalet Randers undersøger og udreder vi borgere, der har problemer med knogler, led og muskler.

Klinikken udfører mindre operationer i lokalbedøvelse og ser patienter, der er blevet behandlet i Skadestuen, til kontrolbesøg.

Hver dag ser vi mellem 100 og 150 patienter i klinikken.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper. Det vil som udgangspunkt være læger og sygeplejersker samt evt. fysio- og ergoterapeuter. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din praktiserende læge
 • En privatpraktiserende speciallæge
 • Skadestuen
 • En anden klinik eller afdeling på hospitalet; eks. hvis du har været indlagt og har brug for en opfølgning på hospitalet efter din udskrivelse

Læs mere om at blive henvist til hospitalet

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til klinikken. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske ved besøget
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du skal medbringe, når du kommer
 • Hvad du eventuelt skal gøre, før du kommer

Læs mere om at blive indkaldt til hospitalet

Forbered dig

Læs dit indkaldelsesbrev og bilag grundigt

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag. Du skal måske faste, have taget et røntgenbillede eller lignende, før du kommer til din aftale i klinikken. Alt det vil stå i brevet. 

Aftal at en pårørende tager med

Du må gerne tage en pårørende med. Det kan være en fordel, at I er to om at lytte og stille spørgsmål.

Skriv dine spørgsmål ned

Det er en god idé at få skrevet ned, hvad du gerne vil vide. Hvis du er i tvivl om, hvad der kan være relevante spørgsmål, så kig på Godt du spør.

Find eksempler på gode spørgsmål på Godtduspoer.dk

Hvis det er dit første besøg

Medbring en liste over din medicin til dit første besøg i klinikken.

Afbud eller ændring af tid

Ring til os hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret i at komme.

Hvis du får det dårligere før din første tid

Kontakt os, hvis du får det dårligere, før du har været hos os første gang.

Dit besøg

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Der er adgang til Ortopædkirurgisk Klinik, hvad enten du sidder i kørestol eller har andre særlige behov. Du kan låne en transportstol ved alle større indgange. Den nærmeste indgang for klinikken er indgang A.

Du finder vores handicaptoilet overfor venteområdet i klinikken. 

Meld din ankomst og vent i venteområdet

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen og tag plads i venteområdet.  

Hold øje med ankomstskærmen i venteværelset og gå til det angivne rum, når dit nummer dukker op på skærmen. 

Hvis du får det dårligt, mens du venter, kan du bruge kaldesnorene, der hænger på klinikkens toiletter.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid bliver kaldt i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting. Det kommer bl.a. an på hvilket personale du skal undersøges eller behandles af. Der kan også komme akutte patienter, der har brug for at blive set før dig.

Du skal påregne ekstra tid og evt. ventetid, hvis du skal til flere undersøgelser eller samtaler samme dag. Det kan være blodprøver, forberedelse til undersøgelse og samtale med en narkoselæge i forbindelse med planlægning af en operation.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Hvis du ønsker at forlade klinikken kortvarigt

Hvis du har brug for at få noget frisk luft, gå en tur i kiosken eller lign., skal du huske at aftale det med personalet, så vi ved, hvor vi skal finde dig.

Medbring evt. næste dosis medicin

Hvis du får medicin på faste tidspunkter, er det en god idé at medbringe næste dosis, så du kan tage den, hvis dit besøg hos os trækker ud.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at få noget at drikke eller spise i klinikken. Vi anbefaler derfor, at du selv medbringer det, du har brug for. 

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en undersøgelse og samtale. Målet med første besøg er at finde ud af, hvad der vil være den bedste behandling for dig. 

Hvis du kommer i et forløb hos os med flere besøg, vil du som hovedregel komme til at se den samme læge.

Undersøgelser i andre afdelinger 

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

Undersøgelser i andre afdelinger kan for eksempel være:

 • Røntgenundersøgelse
 • CT-skanning
 • MR-skanning
 • Ultralydsundersøgelse
 • Nerveledningsundersøgelse

I nogle tilfælde sender vi dig videre til undersøgelserne med det samme. Ellers får du en ny indkaldelse til en anden dag.

Svar på din undersøgelse 

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post/brev
 • Telefon
 • Samtale i klinikken

Din behandling

Når alle nødvendige undersøgelser er udført, lægger vi sammen med dig en plan for din behandling.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig. 

Hvis lægen vurderer, at du skal ses af vores fysio- eller ergoterapeut, tilstræber vi, at det bliver samme dag, som du har tid hos os.

Du bliver henvist til en anden afdeling eller et andet hospital, hvis du får konstateret en sygdom, som vi ikke behandler hos os.

Hvis du skal opereres

Hvis din behandlingsplan betyder, at du skal opereres, vil du få både mundtlig og skriftlig information om din operation, og hvad du skal gøre og forvente.

Læs informationen grundigt. Der vil være ting, du skal gøre, for at vi kan operere dig, og der vil være ting, du skal gøre, for at du får et godt resultat af behandlingen.

Hvis du får det dårligere

Kontakt klinikken, hvis du er i et forløb hos os og oplever at få det dårligere. Hvis det er udenfor klinikkens telefontid, skal du kontakte egen læge eller vagtlægen.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Ortopædkirurgisk Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden dit forløb hos os slutter. 

I nogle tilfælde skal du gå til opfølgning eller genoptræning i kommunen eller hos egen læge.

Se dine prøvesvar mm. i din sundhedsjournal

På sundhed.dk kan du få indblik i dit forløb på hospitalet. Her kan du bl.a. læse journalnotater, se svar på prøver, se en oversigt over din medicin og meget mere. 

Du kan se dine prøvesvar, så snart de er lagt ind i din digitale journal, men vær opmærksom på, at prøvesvaret ikke er forklaret i journalen, og at journalen er skrevet i fagsprog.

Få adgang til dine sundhedsdata på sundhed.dk

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Afbud eller ændring af tid

Kontakt klinikkens sekretariat på 

Tlf. 78 42 20 85 

Telefontider 
Alle hverdage kl. 10-12

Øvrige spørgsmål

Kontakt klinikkens sygeplejersker på

Tlf. 78 42 20 86 

Telefontider 
Alle hverdage kl. 8.15-9.30 og kl. 13.00-14.00

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske 

Monica Lykke Thomassen

Kontakt Monica, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Ortopædkirurgisk Klinik 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang A og gå til A1

Se placering på hospitalets webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk