Vi vægter fagligheden højt og har i afsnittet flere sygeplejersker, som har videreuddannet sig indenfor afsnittets specialer.

På Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte samarbejder vi bl.a. med Kvindesygdomme og Fødsler, fysioterapeuter, psykolog og hospitalspræsten.

Jeres kontaktpersoner

Når jeres barn bliver indlagt på Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte, får I og barnet tildelt 2-3 kontaktsygeplejersker og 1 kontaktlæge.

Kontaktpersonerne sikrer kontinuitet ved en længerevarende indlæggelse.

Den daglige pleje og behandling vil dog involvere flere personer end jeres kontaktpersoner.