Fakta om afsnittet

 • Vi modtager børn fra uge 28 (3 måneder før termin)
 • Vi modtager børn, som er op til 28 dage
 • Vi har 10 kuvøse-/vuggepladser, hvor der er mulighed for, at mors seng kan stå ved siden af barnet
 • 5 familiestuer, hvor både mor og far kan overnatte med barnet
 • 1 spisestue
 • 1 opholdsstue med et lille legehjørne til søskende
 • I får 2-3 kontaktsygeplejersker og en kontaktlæge

Vores værdigrundlag

Vi vil gerne

 • At I føler jer ventet og velkommen i afsnittet
 • At sygeplejersken udstråler professionalisme, så I oplever tryghed under jeres barns indlæggelse
 • At I oplever kontinuitet i plejen af jeres barn 
 • At I oplever, at vi som plejepersonale kan formidle vores viden, så I kan forstå og bruge den selv
 • At I som forældre oplever at have medansvar, og at I deltager i den daglige pleje af jeres barn
 • At I oplever, at plejepersonalet lytter og hører, hvad I siger, så samarbejdet om barnet styrkes
 • At I oplever medfølelse og forståelse for jeres situation som familie under indlæggelsen

Familien sammen

Sengeafsnittet er en del af projekt "Familien sammen". Vi tilstræber, at jeres familie forbliver samlet under jeres barns indlæggelse. 

I nogle tilfælde bor I forældre - med eller uden barn - på Familieafsnittet. Hvor I bor afhænger af hvorfor jeres barn er indlagt, og hvor vi har bedst plads og mulighed for at hjælpe jer.