Som mor har du, når I er blevet udskrevet, mulighed for at få forlænget din barselsorlov med det antal dage, du har været indlagt.

Du kan maksimalt få forlænget din barselsorlov med 3 måneder. 

For at du kan få din barselsorlov forlænget, skal du være berettiget til dagpenge.

Du kan få en blanket på afsnittet, som du selv skal sende til Udbetaling Danmark.