Planlagt indlæggelse

Som patient er du som udgangspunkt indlagt på et sengeafsnit.

Enkelte patienter vil opleve at få en enestue, men de fleste bliver indlagt på en flersengsstue. 

De fleste patienter er indlagt en eller to nætter, mens en lille gruppe er indlagt i længere tid.

Find hospitalets sengeafsnit i listen over afdelinger og steder

De fleste sengeafsnit her en velkomstvejledning til patienter, og en del har også en særlig vejledning til pårørende.

Se oversigt over hospitalets velkomstvejledninger

Under Praktisk information kan du finde oplysninger om besøg, overnatning, hvad du skal have med på hospitalet, adgang til wi-fi samt mad og drikke, mens du er på hospitalet.

Se praktisk information

Akut indlæggelse

Hvad sker der under en akut indlæggelse?

Hvis du bliver hasteindlagt, kommer du først ind i Akutafdelingen.

Er du under 18, kommer du oftest ind i Børn og Unge Modtagelse.

Når du bliver indlagt, bliver du undersøgt, og der skal oftest tages et antal prøver. Det kan være blodprøver, hjertekardiogram og evt. røntgenbilleder.

Når vi får svarene på disse prøver, vil en læge undersøge dig og lægge en plan for din behandling.

Hvor længe er man indlagt?

Inden for få timer til et døgn efter din indlæggelse i Akutafdelingen overføres du til en anden afdeling, eller du bliver udskrevet.