Information om sygdom og behandlingsmuligheder

Du kan forvente at få grundig information af lægen på hospitalet om

  • din sygdom
  • de behandlingsmuligheder, der er
  • det forventede resultat af den behandling, du får tilbudt
  • de bivirkninger og risici for komplikationer, der kan være

Du får ofte en skriftlig vejledning udleveret, hvor du kan læse mere. 

Du kan også læse om de fleste sygdomme i Patienthåndbogen på sundhed.dk

Beslutninger om din behandling

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb.

Behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Lægen kan f.eks. have brug for viden om, hvad der er vigtigst for dig i din hverdag, for at kunne rådgive dig og hjælpe dig til den bedste behandling.

Det er særlig vigtigt, hvis der er flere behandlingsmuligheder, der set fra lægens synspunkt er lige gode, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal sige ja til den tilbudte behandling.

Du har altid lov til at sige nej tak til en behandling. 

Forberedelse til behandling

Du vil få mundtlig information om, hvordan behandlingen kommer til at foregå og hvad du selv skal gøre for at forberede dig på den.

Du vil ofte også få information i form af en skriftlig vejledning. 

Vejledningen giver svar på spørgsmål som:

  • Hvad skal der ske?
  • Skal jeg indlægges?
  • Hvad skal jeg gøre før, under og efter behandlingen?
  • Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til min behandling?

Se alle vejledninger til undersøgelser og behandlinger på hospitalet

Nogle afdelinger tilbyder deres patienter at forberede sig ved hjælp af en app, som vi kalder den digitale forløbsguide.