På hospitalet har vi tre medicinske sengeafsnit; Medicinsk Sengeafsnit A, Medicinsk Sengeafsnit B og Medicinsk Sengeafsnit C.

I denne vejledning har vi samlet en række nyttige informationer, hvis du er indlagt på et af de tre sengeafsnit. Ønsker du mere information, er du velkommen til at spørge personalet.

Om Medicinsk Afdeling


Dit forløb hos os

Medbring ved indlæggelsen

Hverdagen på et sengeafsnit

Stuegang

Brug dit eget tøj

Du får armbånd med navn og personnummer

Hjerteovervågning


De fysiske rammer

Parkering på hospitalet

Kiosken

Kantinen

Apoteket


Mad og drikke

Kontakt personalet, hvis du ønsker speciel kost

Mad og drikke til pårørende


Telefon og internet

God mobiladfærd

Gratis wi-fi


Hygiejne

Husk at vaske og spritte


Pårørende

Besøgstid

Se vores information til pårørende


Vær opmærksom på

Medicin under indlæggelse

Medbring al din vanlige medicin i original indpakning

Undlad at tage værdigenstande med på hospitalet

Skriv dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem

Rygning på hospitalet

Personalet har tavshedspligt

Du kan sige nej til, at vi videregiver helbredsoplysninger

Brug for en at tale med?


Når du skal hjem

Transport til og fra hospitalet

Information og kontakt når du skal udskrives

Hvis du har brug for hjælp, når du kommer hjem

Du kan få behov for hjælpemidler efter indlæggelsen

Vi informerer din egen læge

Din livsstil har betydning

Aflever evt. lånt hospitalstøj i afdelingen


Mere information

Du har ret til information

Ris og ros

Klage og erstatning

Utilsigtet hændelse


Kontakt

Kontakt os det første døgn efter udskrivelsen, hvis du har spørgsmål

Medicinsk Sengeafsnit A

Østervangsvej 54
Indgang A - gå til A4

Telefon 
78 42 28 70

Medicinsk Sengeafsnit B

Østervangsvej 54
Indgang C - gå til C8

Telefon 
78 42 18 70

Medicinsk Sengeafsnit C

Østervangsvej 54
Indgang C - gå til C5

Telefon 
78 42 17 40

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.