Om afsnittet

Jordemoder og fødende på fødestue

Hvem kommer hos os

Hos os kommer du, hvis du skal føde på Regionshospitalet Randers. De fleste er godt i gang med at føde, når de kommer ind til os. 

Du kan også blive bedt om at komme ind på Fødeafsnittet, hvis du er i den sidste del af din graviditet og har brug for at blive undersøgt, eller du skal have fødslen sat i gang.

Kvinder, der skal have et planlagt kejsersnit eller have fødslen sat i gang, møder også nogle gange ind på Fødeafsnittet.

Derudover modtager vi i nogle tilfælde kvinder, der aborterer efter 12. graviditetsuge.

Faggrupper du møder

I afsnittet kan du komme til at møde faggrupper som f.eks.:

  • Jordemødre
  • Læger
  • Sekretærer
  • Serviceassistenter
  • Sosu-assistenter

Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis den, du spørger, ikke kan svare, vil vedkommende hjælpe dig, så du får de svar, du har brug for.

Hvornår skal man kontakte Fødeafsnittet?

Se vores side om de symptomer, du skal være opmærksom på i slutningen af graviditeten, og hvornår du skal kontakte os.

Kontakt altid Fødeafsnittet, hvis...

Hvis du skal undersøges

Før du kommer

Hvis du skal undersøges på Fødeafsnittet, skal du medbringe dit sundhedskort og din vandrejournal.

Da det kan være, at du skal blive på hospitalet eller ikke selv må køre hjem, skal du sørge for at arrangere transport, dvs. at du bliver kørt af en pårørende eller tager offentlig transport eller taxa.

Når du ankommer

Meld din ankomst ved skranken og skan dit gule sundhedskort. Du vil blive bedt om at tage plads i vores opholdsrum eller blive vist ind i et af vores undersøgelsesrum. En jordemoder kommer og tilser dig hurtigst muligt.

Da der kan være mange fødsler i gang på afsnittet, kan du opleve lidt ventetid, før en jordemoder kan være hos dig. Du kan også opleve, at nogle undersøgelser kræver, at du bliver hos os nogle timer. Medbring derfor gerne noget, du kan fordrive tiden med.

Information og plan for din behandling

Alt afhængig af, hvad der skal ske, og hvad undersøgelserne viser, skal du måske blive hos os. Kommer du til undersøgelse af dit eller barnets helbred, kan du typisk gå hjem igen efter ½-2 timer. Nogle gange er der dog ventetid, og opholdet kan blive længere.

Før du forlader afsnittet, informerer vi dig om, hvad du evt. skal være særligt opmærksom på i den kommende tid, og hvad den videre plan for din behandling er.

Hvis du er gået i fødsel

Før du kommer

Se vores liste over ting, du gerne skal medbringe samt vores videoer med præsentation af fødestuerne på afsnittet. Læs derudover gerne om fødslens start, og hvad I kan gøre i den del af fødslen, hvor I stadig typisk er derhjemme.

Pakkeliste og fødestuer

Når du ankommer

Hvis fødslen er godt i gang, bliver du indlagt på en fødestue. Er fødslen ikke helt i gang endnu, kan du måske efter at være blevet undersøgt enten tage hjem og se tiden an eller blive indlagt nogle timer til observation.

Om fødslen

Du kan læse og se videoer om fødslens faser samt finde information om igangsættelse, vandafgang mm. på vores sider om fødslen på Randersbaby.dk.

Se vores information om fødslen

Hjem efter fødslen eller ophold på hospitalet

Jordemoder masserer fødende

I nogle tilfælde skal du efter fødslen enten blive på hospitalet eller hjem efter nogle timer. I andre tilfælde vil du selv kunne vælge, om du ønsker et ophold på hospitalet eller at komme hjem. Læs om de muligheder, du har på vores sider om Tryg start.

Tryg start efter fødslen

Til fødselspartner og besøgende

Hvis du skal deltage ved fødslen

Der er meget, du som partner kan hjælpe med, og hvor du kan støtte den fødende. Nogle ting vil være meget praktiske, mens andre handler om at opmuntre, lytte og anerkende, når det bliver hårdt. 

Vi opfordrer til, at du læser de samme informationer som den fødende før fødslen. Se linkene længere oppe på siden til information om pakkelister, fødslens start og generel fødselsinformation. Her vil være information om bl.a. rebozo-øvelser og andre former for afspænding og smertelindring, som du kan hjælpe den fødende med at benytte sig af.

Besøgende

Vi anbefaler, at besøgende venter med at besøge den nye familie, til mor, barn og ofte også far/partner har fået mulighed for at sunde sig ovenpå fødslen. 

Hvis du dog skulle være på hospitalet, mens fødslen foregår, kan du vente i forhallen ved indgang A eller i Kantinen i dennes åbningstider.

De familier, der bliver på hospitalet efter fødslen, vil efter et par timer blive flyttet til et andet afsnit. Følg skiltningen til det pågældende afsnit, hvis du skal besøge dem, og brug aldrig Fødeafsnittet som gennemgangsområde, selvom det måske ligger tæt på.

Vi bruger gangen på Fødeafsnittet som et sted, hvor de fødende kan bevæge sig under fødslen, hvis de har gavn af det, og derfor er det sjældent behageligt for de fødende, hvis gangen også bruges af familier og venner til almindelig færdsel og gennemgang. 

Se siderne for de afsnit, der tilbyder barselsophold. Her kan du under Kontakt finde deres placering på hospitalet.

Familieafsnittet

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Læs mere på Randersbaby

Du kan finde vores information om graviditet, fødsel og barsel på vores temasider Randersbaby. 

Gå til Randersbaby

Kontakt

Akutte henvendelser

Hvis du er bekymret for dit eget eller barnets helbred, skal du henvende dig til følgende:

Før uge 18+0

Kontakt egen læge. Udenfor din læges åbningstid skal du kontakte lægevagten.

Se kontaktinformation til lægevagten (sundhed.rm.dk)

Fra og med uge 18+0

Situationer, hvor du skal kontakte Fødeafsnittet

Kontakt altid Fødeafsnittet, hvis...

Fødeafsnittet
Skovlyvej 15 
Indgang A - gå til A5 
8930 Randers NØ

Tlf. 78 42 10 10 

Se afsnittets placering på webkort

Hvis du er del af Kendt Jordemoderordning
Ring på det vagttelefonnummer, der står på din vandrejournal.

Ikke-akutte henvendelser

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om din graviditet, som ikke haster, kan du sende os en besked via dit forløb i Emento-/forløbsguide-appen. 

Sådan downloader du appen (hvis du ikke allerede har gjort det)

Alternativt kan du ringe til vores jordemoderkonsultation. Se nedenfor.

Ændring af aftale

Hvis du vil ændre en aftale, skal du henvende dig til det sted, du har en aftale.

Jordemoderkonsultationer 
Se adresser og kontaktinformation til jordemoderkonsultationerne

Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet 
Østervangsvej 54 
Indgang A eller C - gå til C3 
8930 Randers NØ 

Tlf. 78 42 10 60 
Telefontid: Mandag-fredag fra kl. 8.00-11.30 og kl. 13.00-14.00

Parkering

Parkering på hospitalet

Mail til alle afsnit

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk