Det er påvist, at mange patienter underernæres under deres ophold på et hospital.

Det kan til dels være pga. sygdommen, men også patienternes tiltagende høje alder, de større kirurgiske indgreb og for lidt opmærksomhed på kostens betydning fra personalet på hospitalet.

Hospitalsledelsen har derfor nedsat et Ernæringsudvalg, der fungere som et tværfagligt samarbejde, der kan fastlægge principper og normer for madens ernæringsmæssige kvalitet, samt principper for diæter og for ernæringsterapien.

Der er i Ernæringsudvalget lavet en ernæringspolitik for hospitalet.

Ernæringspolitikken er udarbejdet med referencer til ”Anbefalinger for den danske institutionskost”, Sundhedsstyrelsens ”Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister”, ”Bedre mad til syge, hvorfor? Hvordan?” og hospitalets kvalitetspolitik.

Der arbejdes ud fra, at alle patienter indlagt mere end 48 timer ernæringsvurderes, samt at en screening finder sted inden for de første 24 timer for alle patienter.