De kliniske diætister i Ernæringsklinikken er uddannet til selvstændigt at varetage diætetiske opgaver inden for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme og har, som eneste faggruppe i Danmark, en dybtgående viden om sammenhængen mellem mad, sundhed og sygdom.

De kliniske diætister er autoriserede efter Lov om Autorisation af Sundhedspersonale og om sundhedsfaglig virksomhed.

Vi varetager alle henvisninger vedrørende diætbehandling på samtlige afdelinger, ambulatorier og dagafsnit på Regionshospitalet Randers.