Vi varetager alle henviste patienter vedrørende diætbehandling fra samtlige afdelinger, ambulatorier og dagafsnit på Regionshospitalerne Randers.

Eksempler på vores arbejdsopgaver: 

  • Diætbehandling og ernæringsterapi
  • Dokumentering og registrering resultater af diætbehandling
  • Undervisning og vejledning af patienter samt plejepersonale
  • Indgå i regionale og nationale sammenhænge (møder og konferencer)
  • Opdatering og indhentning af viden
  • Udarbejdelse af materiale til undervisning, vejledning m.m.

Diætbehandling:

Vi tilbyder individuel diætbehandling, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte patients kostvaner. Vi optager en kostanamnese (kostregistrering) for derefter at vejlede i den ordinerede diæt.

Diætbehandling ved første besøg er ca. af 1 times varighed. Derefter kan der efter behov være opfølgende samtaler af ca. 30 min. varighed.