Om afsnittet

Sygdomme og tilstande vi behandler

Vi har en særlig viden om behandling af og genoptræning efter sygdomme og tilstande, som begrænser din fysiske funktion.

Vi kan undersøge og finde mulige årsager til smerter og/eller, hvorfor du har svært ved at bevæge dig som tidligere.

Vi kan give dig information og vejlede dig og sætte relevant behandling og genoptræning i gang.

Eksempler på sygdomme og tilstande, vi behandler:

 • Genoptræning efter operation i f.eks. skulder, knæ eller hænder
 • Genoptræning ved hjertesygdom
 • Genoptræning efter brystoperation
 • Information og vejledning ved bækkensmerter for gravide

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du typisk en fysio- eller en ergoterapeut. Du kan også møde en studerende, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Afbud eller ændring af tid

Ring og giv besked hurtigst muligt, hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme til behandling hos os, skal du henvises fra en klinik eller en afdeling på hospitalet.

Henvist til genoptræning

Når du bliver udskrevet efter en indlæggelse eller afslutter et behandlingsforløb på hospitalet, kan du have behov for fortsat træning eller behandling. 

De fleste skal selv træne derhjemme. 

Hvis du bliver henvist til genoptræning, vil den oftest foregå i din hjemkommune. Den kan dog også foregå hos en privatpraktiserende fysio- eller ergoterapeut eller på hospitalet. 

Hospitalet vil stå for din genoptræning, hvis en læge har vurderet, at du har brug for specialiseret genoptræning.

Læs om specialiseret genoptræning på Behandlingstilbud og vejledninger

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Fysio- og Ergoterapien. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske ved dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Læs mere om indkaldelse

Omklædning i afsnittet

Det kan stå i dit indkaldelsesbrev, at du skal have særligt tøj på til træningen. Der er mulighed for, at du kan klæde om og bade i afsnittet.

Tid i Grenaa

Der er i nogle tilfælde mulighed for, at du kan få en tid på Grenaa Sundhedshus, hvis du skal til specialiseret genoptræning eller behandling på Regionshospitalet Randers, men du bor tættere på Grenaa Sundhedshus. 

Det kommer dog an på, hvad du skal behandles for. Kontakt Ergo- og Fysioterapien og spørg, hvis du er interesseret i at få en tid på Grenaa Sundhedshus.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen, der står lige ved indgangen til Fysio- og Ergoterapien. 

Tag plads i venteområdet. 

Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give lidt ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning. 

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit tilbud i Fysio- og Ergoterapien

Vi vurderer med udgangspunkt i din diagnose, om du skal have et tilbud om at deltage på et hold, eller om du skal have en individuel tid.

Hold

Du kan være henvist til et holdtilbud i Fysio- og Ergoterapien enten før eller efter en operation eller i forbindelse med et træningsforløb.

Du vil blive sat på hold med andre med samme diagnose som dig. Vi vil forsøge at lave holdstørrelsen, så der er plads til, at alle får det optimale udbytte. Fokus vil være på dit og de øvrige deltageres funktionsniveau.

Du vil på holdet få information og vejledning, og du vil have mulighed for at stille os spørgsmål.

Individuelt tilbud

Du kan være henvist til en individuel vurdering i Fysio- og Ergoterapien eller til genoptræning med en fysio- eller ergoterapeut.

Ved et individuelt tilbud kommer du først ind til en undersøgelse hos en fysio- eller ergoterapeut. Ved undersøgelsen taler vi om din sygdomshistorie og de symptomer, du oplever. Vi vil lave en undersøgelse af bl.a. bevægelighed, muskler og led, og hvordan du bevæger dig.

Det videre forløb planlægger vi sammen med dig med udgangspunkt i undersøgelsen. Fysio- eller ergoterapeuten vil kunne give dig konkrete forslag til, hvordan du bedst tackler de symptomer og begrænsninger, du har i din hverdag. Du vil have mulighed for at stille os spørgsmål.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Fysio- og Ergoterapien, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din videre genoptræning med dig, inden dit forløb hos os slutter. 

I nogle tilfælde skal du overgå til genoptræning i kommunen.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Vejledninger fra Fysio- og Ergoterapien

I vores patientvejledninger finder du beskrivelse af de øvelser, du skal lave, og hvad du skal være opmærksom på, når du genoptræner og bevæger dig.

Din fysio- eller ergoterapeut vil hjælpe dig med, hvilken patientvejledning der er relevant for dig.

Se vejledninger fra Fysio- og Ergoterapien

Til pårørende

Hjælp på hospitalet

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Hjælp hjemme

Det er vigtigt, at du hjælper med at støtte patienten i forhold til øvelser og genoptræning. 

Der vil for nogle patienter være begrænsninger i forhold til, hvilke bevægelser de må udføre, og hvor meget de må løfte. Du skal derfor måske i en periode overtage opgaver i hjemmet. 

Det er dog samtidig vigtigt at huske, at al bevægelse er en del af genoptræningen, medmindre vi i patientvejledningen har skrevet, at der er noget, patienten ikke må, eller patienten har fået særlige anvisninger af os eller lægen. Så selvom ting kan tage længere tid og være svært for din pårørende, er det ofte en vigtig del af træningen.

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt Fysio- og Ergoterapien

Regionshospitalet Randers

Afbud og ændring af tid

Sekretær: tlf. 78 42 19 80

Telefontid: mandag - fredag: kl. 8-11.30

Spørgsmål til behandling og genoptræning

Læg besked hos sekretæren. Du vil derefter blive kontaktet af en fysio- eller ergoterapeut.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller Lægevagten på tlf. 70 11 31 31. 

Adresse

Fysio- og Ergoterapien 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54 
8930 Randers NØ

Find vej

Benyt indgang C - gå til C4. 

Hvis du parkerer i p-huset, kan du også bruge indgang A. Følg skiltene mod C, indtil du når C-området. Gå derefter til C4.

Se placering på hospitalets webkort

Grenaa Sundhedshus

Afbud og ændring af tid

Sekretær: tlf. 78 42 19 89

Telefontid: mandag - fredag: kl. 8-11.30

Spørgsmål til behandling og genoptræning

Læg besked hos sekretæren. Du vil derefter blive kontaktet af en fysio- eller ergoterapeut.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller Lægevagten på tlf. 70 11 31 31. 

Adresse

Fysio- og Ergoterapien 
Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 17 
8500 Grenaa

Se indgangene på sundhedshusets oversigtskort

Mail til Fysio- og Ergoterapien

Skriv en sikker mail til os via borger.dk (hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk