Vi vil absolut fraråde, at I ryger, da for tidligt fødte børn er særlig udsatte for luftvejsinfektioner. Husk at jeres barn ikke selv kan sige fra.

Børn af rygere er ofte lidt mere urolige efter fødslen, og undersøgelser har vist, at de hyppigere får kolik, maveproblemer og ser mere blege ud end børn af ikke rygere.

Hvis du ryger og ammer

Det frarådes ammende kvinder at ryge, idet nikotin udskilles i modermælken.

Ryger du, anbefales det, at du udelukkende gør det lige efter amning eller udmalkning.

Rammer for rygning

Hvis der skal ryges, bør det foregå i et separat rum, hvor barnet ikke skal opholde sig, eller der kan ryges udendørs. Husk også at informere jeres gæster om husets rygeregler.

Kontakt

Telefon

Kontakt Sengeafsnit for Nyfødte på

Tlf. 78 42 08 95

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske 

Gitte Haugaard Christensen

Kontakt Gitte, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang C og gå til C4

Se placering på webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk