Det vi undersøger

I projektet undersøger vi, hvordan du har oplevet dine graviditetsundersøgelser i din nuværende graviditet. I det danske sundhedsvæsen er der en målsætning om, at sundhedsprofessionelle skal involvere brugere og patienter i de tilbud om screening, undersøgelser og behandlinger, der tilbydes.

I dette forskningsprojekt undersøges, i hvilken grad du har følt dig involveret og respekteret i alle former for beslutninger, som du har skullet tage i løbet af din graviditet.

Sådan deltager du

Alle gravide kvinder i graviditetsuge 36-42 kan besvare spørgeskemaet.

Link til spørgeskemaet findes i Emento-app'en og på plakater i jordemodercentrets venteværelser.