Ledende overlæge i Røntgen og Skanning og ledende overlæge i Lungeklinikken ved CT-skanneren.
Jeppe Bruun Torjusen, ledende overlæge i Røntgen og Skanning, og Lene Sønderskov Dahl, ledende overlæge i Lungeklinikken, glæder sig over, at Regionshospitalet Randers nu kan tilbyde patienter i udredning for lungekræft en CT-vejledt biopsi. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Tidligere måtte patienter fra Randers, Favrskov og Djursland under udredning for lungekræft til Aarhus Universitetshospital for at få taget den vævsprøve, der viser, om en tumor i lungen indeholder kræftceller eller ej. Nu kan de også undersøges på Regionshospitalet Randers, som siden november 2023 har foretaget godt 40 CT-vejledte lungebiopsier.

For patienterne betyder det, at deres aftaler i forbindelse med udredning kan samles på hospitalet i henholdsvis Lungeklinikken og Røntgen og Skanning.

- Nogle patienter er nervøse, når de skal have taget biopsien, og for dem kan der være en ekstra tryghed i at møde op et kendt sted, fortæller ledende overlæge i Røntgen og Skanning Jeppe Bruun-Torjusen.

Ekstra skanner giver kapaciteten

En CT-vejledt lungebiopsi foretages, mens patienten ligger i CT-skanneren. Via skanningsbillederne navigerer lægen nålen frem til dét sted, hvor vævsprøven kan hentes.

Undersøgelsen kræver millimeterpræcision og er derfor mere tidskrævende end øvrige skanninger.

Regionshospitalet Randers øgede den samlede kapacitet på skanninger i 2023, da afdelingen udvidede med en ekstra CT-skanner. Derfor er det nu muligt at tilbyde undersøgelsen i Randers. Det giver afdelingerne mulighed for at samarbejde tæt om patienterne, og samtidig giver den øgede aktivitet mulighed for at forkorte ventetiden.

- Det betyder meget for os og for patienterne, at vi kan undersøge dem her i huset. For ventetiden betyder det, at vi kan forkorte den nogle dage, og det er absolut en fordel for den samlede udredningstid, siger ledende overlæge i Lungeklinikken, Lene Sønderskov Dahl.

Fakta

Ved en lungebiopsi tages en vævsprøve fra lungen, som undersøges for celleforandringer.

Ved CT-vejledt lungebiopsi møder patienten i Røntgen og Skanning, hvor biopsien foretages under lokalbedøvelse, mens patienten ligger i CT-skanneren.

Efterfølgende køres patienten til Lungeklinikken, hvor personalet observerer og monitorerer patienten i to timer.

Efter ca. to timer tages et røntgenbillede af lungerne. Afhængigt af, hvad billederne viser, kan patienten enten tage hjem eller køres tilbage til fortsat observation.

Svaret modtager patienten ved en efterfølgende aftale i Lungeklinikken.