Regionshospitalet Randers opfører i de kommende år byggeriet Vita, som giver hospitalet 19.000 nye kvadratmeter til operationsafsnit, opvågning, intensiv, fødestuer og neonatalsenge. Projektet er nu endelig godkendt af regionsrådet, som også har frigivet sin bevilling til færdigprojektering og udførelse.

 

Udbuddet af projektet er netop offentliggjort, og det glæder hospitalets ledelse, at projektet dermed er trådt ind i næste fase.

 

 -Vi har arbejdet frem mod det her længe, så det er en glædelig milepæl, at vi nu er nået hertil, hvor vi kan invitere kompetente potentielle samarbejdspartnere ind i projektet. Vi glæder os til at se Vita vokse i de kommende år, siger lægefaglig hospitalsdirektør Lone Winther Jensen.

Flere funktioner flytter

Vita opføres ved Østervangsvej, hvor der i dag står to bygninger, som indgår i hospitalets drift. De to bygninger skal fjernes for at skabe plads til den fremtidige byggeplads, og derfor skal flere funktioner flytte. Det gælder bl.a. Dialyseafsnittet, Specialtandplejen og Hjælpemidler. Funktionerne forbliver på Regionshospitalet Randers, men vil flytte placering.

De afledte projekter indgår som en del af den samlede anlægssum.

Byggeriet Vita fordeler sig på fire etageplan og forbindes til det eksisterende hospital via gange og tunnelforbindelse. Det er projektets ambition at arbejde i det karakteristiske røde tegl, som allerede definerer Regionshospitalet Randers’ ydre. Byggeriets arkitektoniske træk er som udgangspunkt lagt fast i projektets dispositionsforslag.

Udbudsfasen løber frem til efteråret 2024, hvor der udpeges en totalentreprenør og en totalrådgiver. Nedrivning af de eksisterende bygninger forventes at begynde i 2026.

Projektet har en samlet økonomisk ramme på 864 millioner kroner. Hertil kommer en option på to sengeafsnit, som vil øge summen med 110 mio. kroner, hvis den bliver realiseret.

Fakta

Vita betyder ’liv’ på latin.

Samlet set bygges 19.050 kvadratmeter, som indeholder:

20 operationsstuer

48 opvågningspladser

11 intensivsenge

7 fødestuer

12 neonatalsenge