Første møde

Gruppebillede af ni ud af de 10 medlemmer af brugerrådet
Ni af de 10 medlemmer af brugerrådet deltog ved det første møde. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Medlemmerne af brugerrådet mødte hinanden for første gang i forrige uge, hvor rådet holdt sit første møde på Regionshospitalet Randers.

- Det var spændende at møde de andre medlemmer og blive klogere på, hvem de var, og hvilke tanker de kom med. Vi kommer jo med vidt forskellige baggrunde, erfaringer og ideer, men det tror jeg kun er en fordel. Jeg synes, det er et helt vildt fedt initiativ, og vi glæder os alle sammen meget til at komme rigtigt i gang med arbejdet, siger Dorte Rygaard, der på det første møde blev valgt som formand for brugerrådet.

Hun har selv haft sin gang på flere af hospitalets afdelinger, både som patient og som pårørende, og hun vil gerne bidrage med sin erfaring og sine synspunkter til gavn for både andre patienter og pårørende samt hospitalet og dets medarbejdere.

- Der var i brugerrådet stor enighed om, at vi blandt andet skal arbejde med at forbedre kommunikationen mellem hospitalet, patienter, pårørende og andre sektorer. Og så vil jeg også gerne sætte fokus på, hvordan hospitalet kan vise bedre hensyn til psykisk syge borgere, der kommer ind som "almindelige" patienter, siger hun.

Bruttoliste med emner

Ud over at lære hinanden, hospitalet og organisationen bedre at kende blev det første møde også brugt på at udarbejde en bruttoliste med emner, som medlemmerne af brugerrådet gerne vil have fokus på til de kommende møder.

Blandt emnerne var inddragelse af patienter og pårørende, kommunikation på tværs af sektorer, organisering og ansvarsfordeling. Men også hospitalets fysiske rammer og flytning af opgaver mellem faggrupper er noget af det, der skal drøftes til kommende møder.

- Brugerrådet kom med den nysgerrighed og det engagement, som vi havde håbet på. Det var tydeligt, at de havde noget på hjerte, og at de brænder for at forbedre vores hospital og styrke dialogen og samarbejdet med hospitalets brugere, så det tegner godt, lyder det fra hospitalsdirektør Jonas Dahl.

Brugerrådet mødes fire gange om året og kommer både til at drøfte emner, som de selv har bragt op, samt emner som hospitalet ønsker at få rådets input til. På det næste møde kommer brugerrådet fx til at agere smagspanel, når de skal smage og bedømme maden fra patientkøkkenet.