Medarbejder justerer kvindes hånd for at kunne tage et røntgenbillede

Om afsnittet

Undersøgelser vi udfører

På Røntgen på Grenaa Sundhedshus undersøger vi både børn og voksne.

Du kommer hos os, hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Det vil som udgangspunkt være radiografer, sygeplejersker, serviceassistenter og lægesekretærer. 

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

  • Din praktiserende læge
  • En privatpraktiserende speciallæge
  • En anden klinik eller afdeling på hospitalet.

Læs mere om at blive henvist til hospitalet

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til afsnittet. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

  • Hvor og hvornår du skal møde op
  • Hvad der skal ske ved undersøgelsen
  • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
  • Hvorvidt du skal faste inden undersøgelsen, og hvilke fasteregler du skal følge.

Læs mere om at blive indkaldt til hospitalet

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Afbud eller ændring af tid

Ring til os hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret i at komme, eller send en mail via borger.dk. Se under Kontakt.

Hvis du er gravid

Hvis du er gravid, eller hvis du kan være gravid, skal du kontakte den læge/afdeling, der har henvist dig, inden undersøgelsen. Nogle undersøgelser kan gennemføres, hvis vi tager særlige forholdsregler. Andre gange vil vi udskyde undersøgelsen, til din graviditet er overstået.

Tilskud og hjælp til transport

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at transportere dig til og fra hospitalet. Der er dog grupper, der kan få tilskud eller bestille såkaldt siddende patientbefordring.

Se betingelser og vejledning for transport (sundhed.rm.dk)

NB. Hvis du har brug for liggende patientbefordring, bestilles den af den afdeling/læge, der har henvist dig.

Dit besøg

Når du ankommer

Hvis du er gangbesværet

Vær opmærksom på at benytte indgangen ved Kløvervang 69, hvis du er gangbesværet.

Meld din ankomst og tag plads

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen, som hænger til højre, lige når du kommer ind på afsnittet. Tag derefter plads på stolene på gangen. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.  

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid bliver kaldt i den rækkefølge, som de ankommer i. Der kan eksempelvis komme akutte patienter, der har brug for at blive set før dig.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Mad og drikke

Der er ikke drikkevarer i venteområdet, så vi anbefaler, at du selv medbringer det, du har brug for. 

Din undersøgelse

Der er meget forskel på de forskellige undersøgelser, vi udfører. Læs om netop din undersøgelse i dit indkaldelsesbrev og din patientvejledning.

Du kan læse vores overordnede information om røntgenundersøgelser. Vær opmærksom på, at der er detaljer i forhold til undersøgelserne, som ikke vil være beskrevet i vores overordnede undersøgelsesinformation:

Svar på din undersøgelse 

Vi sender svaret på din undersøgelse til den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen. 

Du kan få svar på forskellige måder. Spørg den pågældende læge eller afdeling, hvordan du får svar på din undersøgelse. 

Du kan også se svaret i Billedbeskrivelser på www.sundhed.dk, så snart det er lagt i din digitale journal. Vær opmærksom på, at svaret ikke er forklaret i journalen, og at journalen er skrevet i fagsprog.

Billedbeskrivelser på sundhed.dk

Til pårørende

Du må som pårørende gerne sidde i venteområdet under undersøgelsen. 

Hvis du er pårørende til et barn eller én, der har et handicap eller et særligt behov for støtte, kan du følge med ind i undersøgelsesrummet. Du vil ved nogle undersøgelser får et særligt beskyttelsesforklæde eller lignende udstyr på. 

Praktisk på sundhedshuset

Parkering

Der er tidsbegrænset parkering ved Grenaa Sundhedshus. Se, hvor og hvor lang tid du må parkere på de forskellige pladser på sundhedshusets hjemmeside.

Parkering på Grenaa Sundhedshus

Få adgang til wi-fi

Som patient eller gæst på Grenaa Sundhedshus har du gratis adgang til Region Midtjyllands gæstenetværk. Du kan få adgang på forskellige måder.

Adgang til wi-fi i Region Midtjylland (rm.dk)

Rygning

Grenaa Sundhedshus er røgfrit område. Det er dog tilladt at ryge i rygeskuret ud for Sygehusvej 15.

Find Sygehusvej 15 på sundhedshusets oversigtskort

Kontakt

Telefon

Kontakt Røntgen i Grenaa på
Tlf. 78 42 06 17

Telefontid 
Hverdage kl. 13-14

Afdelingsledelsen

Chefradiograf 
Lisbeth Roed

Cheflæge 
Thomas Bjerre

Kontakt Lisbeth og Thomas , hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Røntgen 
Grenaa Sundhedshus 
Sygehusvej 17 
8500 Grenaa

Find klinikken

Benyt Sygehusvej 17 og gå i kælderen

NB. Gangbesværede skal anvende indgangen ved Kløvervang 69.

Mail

Som udgangspunkt ser og behandler vi din mail indenfor to hverdage. Skriv gerne en mail, hvis du vil aflyse din undersøgelse og ikke ønsker en ny tid.

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk