Patologi på Regionshospitalet Randers varetager de arbejdsopgaver, som knytter sig til det lægelige speciale patologisk anatomi, histologi (forandringer i væv) og cytologi (læren om celler).

Specialet patologisk anatomi er et tværgående speciale, som yder diagnostisk service for de kliniske afdelinger på hospitalerne i Horsens, Grenaa og Randers samt betjener praktiserende læger, speciallæger og tandlæger. Desuden varetages også den forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft på Patologisk Institut.

Det er Patologis opgave at undersøge og diagnosticere vævsprøver og celleprøver. Patologisk anatomiske undersøgelser inddeles efter prøvematerialer, vævs- og celleundersøgelser samt obduktioner.

 

Forlængede svartider på prøvesvar

Grundet mangel på patologer samt øget indtag af prøver er der i øjeblikket op til otte ugers ventetid på svar på tilsendte rutineprøver.

Vi arbejder på at få nedbragt ventetiden.