Om klinikken

Patienter vi behandler

Hvis du har været indlagt i Medicinsk Afdeling og har brug for at komme ind til kontrol eller opfølgende behandling, kan du få en tid i Medicinsk Korttidsafsnit.

Derudover undersøger vi for alvorlig sygdom som eksempelvis kræft. Hvis vi stiller en diagnose efter undersøgelserne, vil vi finde ud af, hvor du skal tilbydes behandling.

I Medicinsk Korttidsafsnit udfører vi bl.a.:

 • Blodtransfusion
 • Venesectio
 • Lumbalpunktur 
 • Synactentest
 • Opstart af intravenøs antibiotikabehandling
 • Observation efter undersøgelser i Røntgen og Skanning
 • Jerntransfusion 

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper. Det vil typisk være sygeplejersker, læger og lægesekretærer. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din praktiserende læge
 • En privatpraktiserende speciallæge
 • En anden klinik eller afdeling på hospitalet

Læs mere om henvisning

Henvist til en hurtig tid

Du kan blive henvist til en hurtig tid (et såkaldt subakut forløb), hvis din praktiserende læge eller vagtlægen vurderer, at du har brug for at blive undersøgt på hospitalet relativt hurtigt, men du har ikke brug for at være indlagt.

Vær opmærksom på, at du skal møde op på Medicinsk Sengeafsnit A, hvis du er henvist til en hurtig tid i Medicinsk Korttidsafsnit eller Ældresygdomsklinikken.

Se information om Medicinsk Sengeafsnit A

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvilke undersøgelser, du evt. skal have foretaget, mens du er på hospitalet
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Læs mere om at få en indkaldelse

Forbered dig

Læs dit indkaldelsesbrev og bilag grundigt

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Bestil tid, hvis du skal have taget blodprøver

I nogle tilfælde skal du have taget blodprøver før din tid i Medicinsk Korttidsafsnit. Du skal selv bestille tid. 

Læs mere om tidsbestilling og blodprøvetagningssteder på www.biokemi7.randers.rm.dk

Aftal at en pårørende tager med

Du må gerne tage en pårørende med. Det kan være en fordel, at I er to om at lytte og stille spørgsmål.

Skriv dine spørgsmål ned

Det er en god idé at få skrevet ned, hvad du gerne vil vide. Hvis du er i tvivl om, hvad der kan være relevante spørgsmål, så kig på Godt du spør.

Find eksempler på gode spørgsmål på Godtduspoer.dk

Hvis det er dit første besøg

Medbring en liste over din medicin til dit første besøg i klinikken.

Afbud eller ændring af tid

Ring til os hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret i at komme.

Hvis du får det dårligere før din første tid

Kontakt din praktiserende læge, der kan fremskynde din tid eller sørge for, at du bliver indlagt, hvis du får det dårligere før du har været hos os første gang.

Dit besøg

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Der er fuld adgang til Medicinsk Korttidsafsnit, hvad enten du sidder i kørestol eller har andre særlige behov. Du kan låne en transportstol ved alle større indgange.

Meld din ankomst og vent i venteområdet

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen, der hænger på væggen lige efter indgangen. 

Tag plads i venteområdet i det lille indhak til venstre på gangen.

Her er også et toilet, hvis du har brug for det. 

Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Hvis du får det dårligt, mens du venter, er der kaldesnore både i venteområdet og på toilettet.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid bliver kaldt i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting. Det kommer bl.a. an på hvilket personale du skal undersøges eller behandles af. Der kan også komme akutte patienter, der har brug for at blive set før dig.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Mad og drikke

Du har mulighed for at få noget koldt eller varmt at drikke, mens du bliver behandlet eller undersøgt. Bare henvend dig til personalet.

Hvis du har skullet faste op til en undersøgelse, kan du få en sandwich, når undersøgelsen er overstået. Du er selvfølgelig også velkommen til selv at medbringe en madpakke.

Dit forløb

Første besøg i afsnittet

Medbring en liste over den medicin, du tager. 

Det vil være meget forskelligt, hvor lang tid et besøg i Medicinsk Korttidsafsnit varer. Det afhænger af, hvilke undersøgelser eller behandlinger du skal have foretaget. Kontakt afsnittet, hvis du har brug for at vide, hvor lang tid du skal forvente at bruge.

Hvis der skal foregå flere ting, mens du er i afsnittet, kan der være ventetid mellem dem. Husk at aftale det med personalet, hvis du gerne vil forlade afsnittet i ventetiden.

Inden du forlader afsnittet, informerer vi dig om, hvordan dit videre forløb bliver, og hvem der er ansvarlig for opfølgningen.

Du får også kontaktoplysninger til et team, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål.

Opfølgende samtaler

I mange tilfælde kan opfølgende samtaler klares i telefonen. Du vil få besked fra gang til gang, om det er nødvendigt, at du møder op på hospitalet, eller om du bliver ringet op.

Svar på din undersøgelse 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, og hvad der nu skal ske.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Samtale i klinikken

Læs mere om undersøgelser og svar generelt

Din behandling

Hvis du har en sygdom, som vi kan behandle i klinikken, lægger vi sammen med dig en plan for din behandling.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig. 

Du bliver henvist til en anden afdeling eller et andet hospital, hvis du får konstateret en sygdom, som vi ikke behandler i klinikken.

Hvis du får det dårligere

Kontakt afsnittet, hvis du er i et kontrolforløb i afsnittet og oplever at få det dårligere.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet afsnittet, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden dit forløb hos os slutter. 

I nogle tilfælde skal du gå til opfølgning i kommunen eller hos egen læge. 

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler, vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Spørgsmål, afbud og ændring af tid

Kontakt afsnittets sekretær på 

Tlf. 78 42 41 10

Telefontid 
Mandag-torsdag kl. 7.30-15 
Fredag kl. 7.30-14.30

Afsnitsledelsen 

Overlæge 
Lotte Ebdrup

Oversygeplejerske 
Sofie Bossen

Kontakt Sofie og/eller Lotte, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse og mail

Adresse

Medicinsk Korttidsafsnit
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 9 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang B og gå til B3

Se placering på hospitalets webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk