Om klinikken

Sygdomme vi behandler

I Lungeklinikken undersøger vi patienter, der bl.a. har symptomer såsom hoste, åndenød, blodigt opspyt og/eller forandringer på lungerne, som kan ses på et røntgen- eller skanningsbillede.

Derudover behandler vi lungesygdomme som

 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Astma
 • Almindelige allergier
 • Lungeinfektioner
 • Lungekræft
 • Andre mere sjældne lungesygdomme

Faggrupper du møder

Lungeklinikkens personale består af sygeplejersker, læger og lægesekretærer. I nogle tilfælde kan du også møde fysioterapeuter eller bioanalytikere. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din praktiserende læge
 • En privatpraktiserende speciallæge
 • En anden klinik eller afdeling på hospitalet

Læs mere om at blive henvist til hospitalet

Henvist til en hurtig tid

Du kan blive henvist til en hurtig tid (et såkaldt subakut forløb), hvis din praktiserende læge eller vagtlægen vurderer, at du har brug for at blive undersøgt på hospitalet relativt hurtigt, men du har ikke brug for at være indlagt.

Du vil ikke altid nå at få et indkaldelsesbrev inden din tid, hvis du får en hurtig tid, og du vil ikke altid have tid til at forberede dig, men hvis du har mulighed for det, skal du gerne

 • Have en pårørende med
 • Medbringe den medicin, du tager
 • Medbringe mad, så du har noget at spise, hvis du bliver sulten.

Henvist til undersøgelse for lungekræft

Hvis du er henvist til undersøgelse for lungekræft, vil en forløbskoordinator planlægge dit forløb, så du hurtigst muligt får en afklaring og en evt. diagnose.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, vurderer en læge, hvilke undersøgelser du skal have lavet. Derefter modtager du en indkaldelse. 

Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske, når du kommer
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Læs mere om at blive indkaldt til hospitalet

Forbered dig

Læs dit indkaldelsesbrev og bilag grundigt

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Bestil tid, hvis du skal have taget blodprøver

I nogle tilfælde skal du have taget blodprøver før din tid i Lungeklinikken. Du skal selv bestille tid. 

Læs mere om tidsbestilling og blodprøvetagningssteder på www.biokemi7.randers.rm.dk

Book tid til blodprøver i app'en Mine aftaler eller på booking.rm.dk

Aftal at en pårørende tager med

Du må gerne tage en pårørende med. Det kan være en fordel, at I er to om at lytte og stille spørgsmål.

Skriv dine spørgsmål ned

Det er en god idé at få skrevet ned, hvad du gerne vil vide. Hvis du er i tvivl om, hvad der kan være relevante spørgsmål, så kig på Godt du spør.

Find eksempler på gode spørgsmål på Godtduspoer.dk

Hvis det er dit første besøg

Medbring en liste over din medicin til dit første besøg i klinikken.

Afbud eller ændring af tid

Ring eller send os en sikker mail hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret i at komme. Se under Kontakt her på siden.

Hvis du får det dårligere før din første tid

Kontakt din praktiserende læge, der kan fremskynde din tid eller sørge for, at du bliver indlagt, hvis du får det dårligere, før du har været hos os første gang.

Dit besøg

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Der er fuld adgang til Lungeklinikken, hvad enten du sidder i kørestol eller har andre særlige behov. Du kan låne en transportstol ved alle større indgange. Den nærmeste indgang for Lungeklinikken er indgang C.

Meld din ankomst og vent i venteområdet

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen i venteværelset ved klinikken og tag plads i venteværelset. 

Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Hvis du får det dårligt, mens du venter, kan du bruge kaldesnorene, der hænger både i venteværelset og på klinikkens toilet.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid bliver kaldt i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting. Det kommer bl.a. an på hvilket personale du skal undersøges eller behandles af. Der kan også komme akutte patienter, der har brug for at blive set før dig.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Mad og drikke

I venteværelset kan du tage et glas vand. Hvis din planlagte undersøgelse kræver, at du er hos os en større del af dagen, har vi mulighed for at tilbyde dig noget at spise.

Dit forløb

Dit første besøg 

Første gang, du kommer i klinikken, vil du typisk komme til at tale med både en sygeplejerske og en læge. 

Hvis du skal komme flere gange, vil du ofte, men ikke altid møde den samme sygeplejerske. 

Undersøgelser i andre afdelinger 

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

I nogle tilfælde sender vi dig videre til undersøgelserne med det samme. Ellers får du en ny indkaldelse til en anden dag.

Svar på din undersøgelse 

Nogle undersøgelser kan vi give dig svar på med det samme. Ved andre undersøgelser skal du vente lidt tid, før der er svar. 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, hvis du ikke kan få svar med det samme, samt hvad der derefter skal ske.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Samtale i klinikken

Varighed af dine besøg

Det er meget individuelt, hvor lang tid du skal forvente at være i Lungeklinikken. Du kan kontakte os, hvis du har brug for at vide, hvor lang tid dit besøg forventes at vare. 

Hvis der er pauser mellem de forskellige undersøgelser, som du måske skal have, og du ønsker at forlade klinikken, er det vigtigt, at du aftaler det med personalet.

Din behandling

Hvis undersøgelserne viser, at du har en sygdom, som vi kan behandle i klinikken, lægger vi sammen med dig en plan for din behandling.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig. 

Du bliver henvist til en anden afdeling eller et andet hospital, hvis du får konstateret en sygdom, som vi ikke behandler i klinikken.

Hjemmebesøg ved ilt i hjemmet

Hvis du får ilt i hjemmet, og du i perioder ikke har mulighed for at komme ind på hospitalet, kan du få besøg af en sygeplejerske derhjemme.

Se vores vejledning om ilt i hjemmet

Hvis du får det dårligere

Kontakt klinikken, hvis du er i et kontrolforløb hos os og oplever at få det dårligere.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Lungeklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden dit forløb hos os slutter. 

I nogle tilfælde skal du gå til opfølgning i kommunen eller hos egen læge.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis du har en kronisk sygdom

Nogle sygdomme er kroniske. Det betyder, at du skal gå til behandling og kontrol hos os resten af livet. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

At leve med en lungesygdom

Find viden og få hjælp og rådgivning hos Lungeforeningen. Du kan få hjælp, hvis du har en lungesygdom, eller hvis du er pårørende til en med en lungesygdom. 

Gå til Lungeforeningens hjemmeside

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. De fleste oplysninger gives ved samtaler med lægen.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Ændring af tid, afbud mv.

Kontakt afsnittets sekretær på 

Tlf. 78 42 17 20

Telefontid 
Mandag-fredag kl. 9-12

Spørgsmål til din behandling undtagen ilt i hjemmet

Kontakt afsnittets sygeplejerske på 

Tlf. 78 42 17 33

Telefontid 
Mandag-torsdag kl. 8.00-8.30 
Alle hverdage kl. 12.30-13.00

Spørgsmål til ilt i hjemmet 

Kontakt iltsygeplejersken på 

Tlf. 61 13 15 65 

Telefontid 
Alle hverdage kl. 7.45-8.30 og kl. 12.45-13.30

Spørgsmål til forløbskoordinator

Kontakt forløbskoordinatoren på

Tlf. 78 42 17 39 

Telefontid 
Alle hverdag kl. 8-15
    

Afsnitsledelsen 

Oversygeplejerske 
Henriette Lund Larsen

Ledende overlæge med specialeansvar 
Lene Sønderskov Dahl

Kontakt Henriette og Lene, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Lungeklinikken
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 54 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang C og gå til C8

Se placering på hospitalets webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send mail via borger.dk