Om klinikken

Sygdomme vi behandler

På Hjerteklinikken undersøger vi og behandler borgere for hjertemedicinske sygdomme eller lidelser. 

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper. Du kan møde sekretærer, sygeplejersker, læger og ekkoteknikere. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din praktiserende læge
 • En privatpraktiserende speciallæge
 • En anden klinik eller afdeling på hospitalet; eks. hvis du har været indlagt og har brug for en opfølgning på hospitalet efter din udskrivelse

Læs mere om at blive henvist til hospitalet

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Hjerteklinikken. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske ved besøget
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du skal medbringe, når du kommer
 • Hvad du eventuelt skal gøre, før du kommer

Læs mere om at blive indkaldt til hospitalet

Forbered dig

Læs dit indkaldelsesbrev og bilag grundigt

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Bestil tid, hvis du skal have taget blodprøver eller EKG

I nogle tilfælde skal du have taget blodprøver og/eller have taget et EKG før din tid i Hjerteklinikken. Du skal selv bestille tid. 

Læs mere om tidsbestilling og blodprøvetagningssteder på www.biokemi7.randers.rm.dk

Book tid til både blodprøver og EKG i app'en Mine aftaler eller på booking.rm.dk

Aftal at en pårørende tager med

Du må gerne tage en pårørende med. Det kan være en fordel, at I er to om at lytte og stille spørgsmål.

Skriv dine spørgsmål ned

Det er en god idé at få skrevet ned, hvad du gerne vil vide. Hvis du er i tvivl om, hvad der kan være relevante spørgsmål, så kig på Godt du spør.

Find eksempler på gode spørgsmål på Godtduspoer.dk

Hvis det er dit første besøg

Medbring en liste over din medicin til dit første besøg i klinikken.

Afbud eller ændring af tid

Ring til os hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret i at komme.

Hvis du får det dårligere før din første tid

Kontakt din praktiserende læge, der kan fremskynde din tid eller sørge for, at du bliver indlagt, hvis du får det dårligere, før du har været hos os første gang.

Dit besøg

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Hvis du er gangbesværet eller ikke ønsker at gå på trapper, skal du benytte indgang C, Østervangsvej 54, og tage til elevatoren til C5. Du kan låne en transportstol ved indgangen.

Meld din ankomst og vent i venteområdet

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen, der står på gangen, når du er kommet ind på Hjerteklinikken. 

Tag plads i venteværelset. 

Hold øje med ankomstskærmen i venteværelset og gå til det angivne rum, når dit nummer dukker op på skærmen. 

Hvis du får det dårligt, mens du venter, kan du bruge kaldesnorene, der hænger både i venteværelset og på klinikkens toiletter.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid bliver kaldt i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting. Det kommer bl.a. an på hvilket personale du skal undersøges eller behandles af. Der kan også komme akutte patienter, der har brug for at blive set før dig.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Mad og drikke

Du kan få noget koldt at drikke, mens du bliver behandlet eller undersøgt. 

Vær opmærksom på, at vi ikke serverer mad i klinikken, så tag gerne noget frugt eller en madpakke med, så du har noget at spise, hvis du bliver sulten.

Dit forløb

Dit første besøg 

Hvad der sker ved dit første besøg afhænger af, hvad du skal undersøges for, og om det er opfølgning på en indlæggelse eller dit første besøg på hospitalet. Du vil dog altid ved første besøg få at vide, om vi vurderer, at du skal komme igen.

Undersøgelser i klinikken

I forbindelse med dit besøg i klinikken kan der ofte være behov for, at du får målt dit blodtryk og puls, samt at du får taget blodprøver. Derudover kan der ud fra dine symptomer være behov for en eller flere andre undersøgelser.

Her kan du se vejledningerne til nogle af de undersøgelser, vi foretager i Hjerteklinikken:

Ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi)

Ultralydsskanning af hjertet (TEE)

Arbejdstest (arbejds-EKG)

Ortostatisk blodtryksmåling

Døgnblodtryksmåling

Holtermonitorering

Overvågning af hjerterytmen (R-test)

Hyperventilationstest

Undersøgelserne kan foretages af både læger og sygeplejersker.

Svar på din undersøgelse 

Nogle undersøgelser kan vi give dig svar på med det samme. Ved andre undersøgelser skal du vente lidt tid, før der er svar. 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, hvis du ikke kan få svar med det samme, samt hvad der derefter skal ske.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Samtale i klinikken

Din behandling

Hvis undersøgelserne viser, at du har en sygdom, som vi kan behandle i klinikken, lægger vi sammen med dig en plan for din behandling.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig. 

Ved de fleste hjertelidelser tilbyder vi behandling med medicin. Du kan opleve at du skal komme flere gange i Hjerteklinikken, da vi kan have behov for at justere den medicin, du får, så du får den bedst mulige behandling for din hjertelidelse.

Hjerterytmeforstyrrelse

Hvis du lider af hjerterytmeforstyrrelser i hjertets forkamre, såsom atrieflimren/-flagren, kan vi tilbyde nogle patienter at blive DC-konverteret.

Det betyder, at du kortvarigt bliver bedøvet, for at du kan få et elektrisk stød, som kan være med til at ”nulstille” hjertets rytme. Elektrisk stød kan medføre, at hjertet kan genfinde sin normale rytme. Behandling med DC-konvertering suppleres ofte af medicinsk behandling.

Læs vores vejledning om strømstød af hjertet (DC-konvertering)

Du bliver henvist til en anden afdeling eller et andet hospital, hvis du får konstateret en sygdom, som vi ikke behandler i klinikken.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Hjerteklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden dit forløb hos os slutter. 

I nogle tilfælde skal du gå til opfølgning i kommunen eller hos egen læge.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis du har en kronisk sygdom

Nogle sygdomme er kroniske. Det betyder, at du skal gå til behandling og kontrol hos os resten af livet. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

At leve med en hjertesygdom

Find viden og få hjælp og rådgivning hos Hjerteforeningen. Du kan få hjælp, hvis du har en hjertesygdom, eller hvis du er pårørende til en med en hjertesygdom. 

Gå til Hjerteforeningens hjemmeside

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Der kan være særlige undersøgelser, hvor der ikke kan være pårørende tilstede. 

Aflevering af apparat

Ved nogle undersøgelser skal du have et måleapparat på hjemme, som du skal aflevere på hospitalet, når målingen er færdig. 

I Hjerteklinikkens åbningstid (se under Kontakt) kan du aflevere apparatet i Hjerteklinikken. Når Hjerteklinikken er lukket, kan du aflevere apparatet på Medicinsk Sengeafsnit C, der ligger ved C5.

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Spørgsmål, afbud og ændring af tid

Kontakt afsnittets sekretær på 

Tlf. 78 42 17 70

Telefontid 
Mandag-fredag kl. 8.30-11.00

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske
Louise Østergaard

Overlæge 
Kristian Ketill Ambjørn Groth

Kontakt Louise og Kristian, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Hjerteklinikken
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 52 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt Østervangsvej 52 og gå til C5

NB. Gangbesværede kan benytte indgang C og tage elevatoren til C5.

Se placering på hospitalets webkort

Åbningstid

Mandag-fredag kl. 7.30-15.30

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send mail via borger.dk