Om klinikken

Patienter vi behandler

Vi undersøger og behandler dig:

 • Hvis du er over 65 år, svækket og syg, har flere sygdomme, får meget medicin og/eller har mistet evnen til at gøre de ting, du har kunnet, og du samtidig viser symptomer på demens eller har tendens til at falde
 • Hvis du er over 65 år, svækket og syg, har flere sygdomme, får meget medicin og/eller har mistet evnen til at gøre de ting, du har kunnet tidligere, og du samtidig er i risiko for at blive indlagt indenfor 48 timer
 • Hvis du er over 65 år, har haft et lårbensbrud og været indlagt på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit i Randers.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper, primært sygeplejersker, læger, lægesekretærer og ergoterapeuter. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din praktiserende læge
 • En ældresygdomslæge, der har set dig i forbindelse med en indlæggelse på hospitalet for lårbensbrud

Læs mere om at blive henvist til hospitalet

Henvist til en hurtig tid

Du kan blive henvist til en hurtig tid (et såkaldt subakut forløb), hvis din praktiserende læge eller vagtlægen vurderer, at du har brug for at blive undersøgt på hospitalet relativt hurtigt, men du har ikke brug for at være indlagt.

Vær opmærksom på, at du skal møde op på Medicinsk Sengeafsnit A, hvis du er henvist til en hurtig tid i Medicinsk Korttidsafsnit eller Ældresygdomsklinikken.

Se information om Medicinsk Sengeafsnit A

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig ud fra henvisningen til de undersøgelser, som en af vores læger har vurderet, at du skal have. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Om du skal have taget blodprøver eller foretaget andre undersøgelser, inden du møder op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Læs mere om at blive indkaldt til hospitalet

Forbered dig

Læs dit indkaldelsesbrev og bilag grundigt

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Bestil tid, hvis du skal have taget blodprøver

I nogle tilfælde skal du have taget blodprøver før din tid i Ældresygdomsklinikken. Du skal selv bestille tid. 

I nogle tilfælde vil du få taget blodprøverne, når du møder op.

Læs mere om tidsbestilling og blodprøvetagningssteder på www.biokemi7.randers.rm.dk

Aftal at en pårørende tager med

Vi anbefaler, at du tager en pårørende med. Det er en stor fordel, at I er to om at lytte og stille spørgsmål.

Skriv dine spørgsmål ned

Det er en god idé at få skrevet ned, hvad du gerne vil vide. Hvis du er i tvivl om, hvad der kan være relevante spørgsmål, så kig på Godt du spør.

Find eksempler på gode spørgsmål på Godtduspoer.dk

Hvis det er dit første besøg

Medbring en liste over din medicin til dit første besøg i klinikken.

Afbud eller ændring af tid

Ring til os hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret i at komme.

Hvis du får det dårligere før din første tid

Kontakt din praktiserende læge, der kan fremskynde din tid eller sørge for, at du bliver indlagt, hvis du får det dårligere før du har været hos os første gang.

Undersøgelse og behandling i klinikken

Hvis du er henvist efter en indlæggelse med lårbensbrud

Vi tilbyder, at en sygeplejerske ringer dig op for at drøfte din situation med dig og evt. behov for yderligere undersøgelser.

Alt efter dit behov tilbyder vi nogle gange en såkaldt faldudredning og/eller behandling for knogleskørhed.

Når du ankommer

Handicaptilgængelighed 

Der er fuld adgang til Ældresygdomsklinikken, hvad enten du sidder i kørestol eller har andre særlige behov. Du kan låne en transportstol ved alle større indgange.

Meld din ankomst og vent i venteområdet

Skan dit sundhedskort ved ankomststanderen, der hænger på væggen lige efter indgangen. 

Tag plads i venteområdet i det lille indhak til venstre på gangen.

Her er også et toilet, hvis du har brug for det. 

Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Hvis du får det dårligt, mens du venter, er der kaldesnore både i venteområdet og på toilettet.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid bliver kaldt i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting. Det kommer bl.a. an på hvilket personale du skal undersøges eller behandles af. Der kan også komme akutte patienter, der har brug for at blive set før dig.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Mad og drikke

Du har mulighed for at få noget koldt eller varmt at drikke, mens du bliver behandlet eller undersøgt. Bare henvend dig til personalet.

Dit forløb

Dit første besøg 

Medbring en liste over den medicin, du tager. 

Du kommer ind til en samtale. Her møder du typisk en læge, en sygeplejerske og evt. en fysioterapeut. Du vil typisk blive undersøgt, og vi stiller spørgsmål til din sygdomshistorie og de symptomer, du og dine pårørende oplever. 

Nogle patienter vil opleve at have et meget hurtigt forløb hos os, fordi vi skal forsøge at undgå, at de bliver så syge, at de har brug for at blive indlagt. Andre undersøgelsesforløb kan vare længere tid.

Læs mere om dit første besøg, hvis du skal undersøges for demens

Undersøgelser i andre afdelinger 

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

I nogle tilfælde sender vi dig videre til undersøgelserne med det samme. Ellers får du en ny indkaldelse til en anden dag.

Svar på din undersøgelse og opfølgende samtaler 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, og hvad der nu skal ske.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Telefon
 • Samtale i klinikken

Læs mere om undersøgelser og svar i et hospitalsforløb

Din behandling

Hvis undersøgelserne viser, at du har en sygdom, lægger vi sammen med dig en plan for din behandling.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig. 

Du skal måske henvises til en anden afdeling eller et andet hospital, hvis du får konstateret en sygdom, som vi ikke behandler i klinikken.

Hvis du får det dårligere

Kontakt klinikken, hvis du er i et kontrolforløb hos os og oplever at få det dårligere.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet klinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden dit forløb hos os slutter. 

I nogle tilfælde skal du gå til opfølgning i kommunen eller hos egen læge.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis du har en kronisk sygdom

Nogle sygdomme er kroniske. Det betyder, at du skal være i behandling og gå til kontrol. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

Til pårørende

Vi anbefaler, at du deltager i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Spørgsmål, afbud og ændring af tid

Kontakt afsnittets sekretær på 

Tlf. 78 42 41 15

Telefontid 
Mandag-fredag kl. 7.45-15.00

Afsnitsledelsen 

Oversygeplejerske 
Sofie Bossen 

Ledende overlæge med specialeansvar 
Seham Shahla

Kontakt Sofie og Seham, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse og mail

Adresse

Ældresygdomsklinikken
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 9 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang B og gå til B3

Se placering på hospitalets webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk