Afdeling for Folkeundersøgelser (AF) er en del af Regionshospitalet Randers og er udpeget af Aarhus Universitet til universitetsklinik.
Afdelingen varetager administration, planlægning, koordination og udvikling af Region Midtjyllands tre kræftscreeningsprogrammer. Herudover har AF en betydelig forskningsfunktion.

AF ledes af cheflæge Berit Andersen. AF er organiseret i tre teams (forskerteam, sagsbehandlerteam og sekretærteam) med hver sin funktionsledelse. De ansatte i AF har forskellig faglig baggrund, herunder læger og  anden sundhedsfaglig baggrund, samfundsfaglig baggrund samt kontoruddannelse.  AF har endvidere tilknyttet medarbejdere i tidsbegrænsede perioder som eksempelvis ph.d.-studerende og uddannelseslæger i specialet samfundsmedicin.

AF har adresse på Regionshospitalet Randers og refererer til Hospitalsledelsen. Herudover har AF reference og en væsentlig samarbejdslinje til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland samt reference til Styregruppen for Screeningsprogrammer.

Styregruppen kan træffe beslutning om særligt regionale forhold vedrørende kræftscreeningsprogrammerne. Styregruppen  består af de lægefaglige direktører på de somatiske hospitaler og sundhedsdirektionen i Region Midtjylland. AF varetager sekretariatsbetjeningen af Styregruppen, der afholder møder 2-3 gange om året.

Se Afdeling for Folkeundersøgelsers organisationsdiagram (PDF)

Læs Afdeling for Folkeundersøgelsers virksomhedsplan (PDF) 

Revideret 04-05-2021