Dialysen på Regionshospitalet Randers er et underafsnit af Nyremedicink Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og din dialysebehandling er som oftest startet der.

Hvis du har bopæl i Randers-, Favrskov-, Norddjurs- eller Syddjurs kommune, vil du overgå til dialysebehandling i på klinikken i Randers, når din tilstand er stabil. 


Dit forløb hos os

Første gang du kommer, bliver du vist rundt inden din behandling - tag gerne en pårørende med

Dialysebehandling foregår i et morgenhold og et eftermiddagshold

Du bliver tilknyttet en fast stue og vi tilstræber at give dig faste dialysedage- og tidspunkter

Lægen fastsætter, hvor lang tid din behandling varer

Der er stuegang 2 gange om ugen


Mad og drikke

Vi serverer mad og drikke i det tidsrum, du er i behandling

Når du er i dialyse er det vigtigt, at du spiser rigtigt - også derhjemme. Få råd og vejledning i klinikken


Telefon og internet

Under behandlingen er du velkommen til at se TV, høre radio eller medbringe din egen bærbare computer. Spørg efter en wifi-kode


Hygiejne

Du kan beholde dit eget tøj på under dialysebehandlingen eller du kan låne en patientskjorte


Pårørende

Pårørende er altid velkomne, når du er i behandling


Når du skal hjem

Du skal som udgangspunkt selv sørge for transport til og fra behandling


Mere information

Hvis du vil vide mere om Dialysen på Regionshospitalet Randers

Der er gratis parkering, når du er i behandling. Klinikken udleverer P-tilladelsen

Du har mulighed for at motionere både under og efter din dialysebehandling

Hospitalet er røgfrit område - der findes en udendørs rygepavillon ved Østervangsvej 54


Kontakt

Afdelingsledelse

Åbnings- og telefontid

Kontakt

Dialysen, Medicinsk afdeling 
Østervangsvej 46, indgang D 
8930 Randers NØ

Tlf: 78 42 15 90 
Fax: 78 42 43 56 
Mail: dialysen@randers.rm.dk

Send sikker mail via borger.dk, hvis du sender personfølsomme oplysninger

Se vores information om sikker mail

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.