Der er mistanke om, at du ikke kan tåle æg. Du er derfor blevet indkaldt til en æggeallergi-test. Testen består af en såkaldt "priktest" og en "provokation" med æg.

Hvad er æggeallergi?


Forbered dig til undersøgelsen

Du skal være på æggefri diæt i mindst 4 uger op til testen

Kontakt os, hvis du er syg eller har været syg indenfor 24 timer før testen

Flere typer medicin kan påvirke testen, derfor skal du:

Holde pause med binyrebarkhormon/steroid som tablet i 2-4 uger . Spørg astmalægen, hvis du er i tvivl om du får denne type medicin

Holde pause med steroidcreme (til eksem) 3 dage (72 timer) før testen

Holde pause med høfebermedicin/antihistamin 3 dage (72 timer) før testen

Holde pause med langtidsvirkende anfaldsmedicin ("grøn") i 2 dage (48 timer)

Holde pause med Montelukast/Singulair 1 dag (24 timer) før testen

Hold pause med den "blå" astmamedicin 8 timer før testen

Kontakt os, hvis du ikke kan holde medicinpause som beskrevet


Om undersøgelsen

Testen varer ca. 6 timer og udføres af en allergisygeplejerske

Du skal først have lavet en priktest

Herefter starter æggeprovokationen

Du må ikke forlade Børn og Unge Dagklinik under testen. Du skal observeres tæt af allergisygeplejersken


Efter undersøgelsen

Reagerer du på testen under indlæggelsen - skal du blive til observation

Reagerer du IKKE på testen

Du får svar på testen, inden du går hjem. Vi sender besked til din egen læge om testens resultat


Når du kommer hjem

Kontakt straks Børn og Unge Modtagelsen, hvis der opstår en reaktion efter udskrivelsen - telefonen er åben døgnet rundt


Mere information

Hvis du vil vide mere om mad og æggeallergi


Kontakt

Børn og Unge Modtagelse

Tlf. 78 42 08 75

Astma- og allergi-sygeplejerske:

Har du spørgsmål til testen, er du velkommen til at kontakte astma- og allergisygeplejersken.

Telefon
78 42 08 11

Telefonen er åben om torsdagen kl. 7.45-8.45.

Sekretær

Ved afbud eller behov for en ny tid: 
Kontakt Børn og Unge Dagklinik 

Telefon
78 42 08 85

Telefonen er åben alle hverdage kl. 9-12 og kl. 13-14.

Ring hurtigst muligt, da vi så har mulighed for at tilbyde tiden til en anden.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.