Regionshospitalet er i konstant udvikling på alle fronter - kvalitetsmæssigt, organisatorisk og værdimæssigt.

Vision 2020

Regionshospitalet yder akut og elektiv patientbehandling af høj kvalitet på patientens præmisser. Vores patienter oplever en sammenhængende behandling i et helhedsorienteret og tæt integreret sundhedsvæsen.

Hospitalet er et højt respekteret og attraktivt hospital for patienter, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Nøgletal for hospitalet

Akutte indlæggelser, årligt  37.665
Skadestuebesøg, årligt 15.748
Ambulante besøg, årligt 160.873
Indlæggelsesdage, gnms. 2,2
Normerede senge 232
Ansatte 1800
Budget 1,1 mia. kr.

 

Tallene er fra 2018.