Uddannelse og Forskning har til formål at skabe rammer for, og stimulere, den sundhedsvidenskabelige forskning på hospitalet. Det gør vi bl.a. ved at lette og effektivisere administrative opgaver for både etablerede og spirende forskere, så der frigøres mest mulig tid til egen forskning.

Vi sørger også for at koordinere og synligøre hospitalets forskningsaktiviteter. Hospitalet stiller, efter aftale, kontorfaciliteter og IT-ressourcer til rådighed til forskningsstuderende. Der er således, i tilknytning til Uddannelse og Forskning, etableret et samlet forskningsmiljø for hospitalets forskningsstuderende.

Målet er, at Regionshospitalet Randers skal være forskningsmæssigt på højde med lignende regionale institutioner og bidrage med ny sundhedsfaglig viden nationalt og internationalt.

Forskningsstøtte i praksis

Finansiering af forskning