Eksempler på aktuelle projekthjemmesider

Condisox 
En international undersøgelse om varighed af ve-stimulerende drop i forbindelse med fødsler. Undersøgelsen skal afdække om man med fordel kan afbryde droppet tidligere i fødselsforløbet.

Digital kolpo 
Et kvalitetssikringsstudie af vores undersøgelse af celleforandringer på livmoderhalsen. Formålet med projektet er at optimere den diagnostiske proces for hver enkelt kvinde.

Zol mod brud 
Forskningsprojektet undersøger effekten af forebyggende medicin (Zoledronat) mod knoglebrud hos børn med spastisk lammelse.