Indlagt i op til 36 timer
Akutmodtagelsens erfarne personale modtager patienter, der er indlagt i op til 36 timer.

Vi modtager akutte patienter med medicinske, kirurgiske og gynækologiske sygdomme, derudover patienter med akutte hjerteproblemer, som alle indlægges via egen læge, lægevagten eller 112.

Nogle patienter, der kommer ind via et 112-opkald, bliver behandlet i Skadestuen.

De fleste patienter opholder sig kort tid i Akutmodtagelsen, de bliver enten udskrevet til egen læge eller oprettes til videre opfølgning i et ambulatorie. Nogle patienter bliver overført til et sengeafsnit på hospitalet med henblik på videre afklaring. 

Akutmodtagelsen foretager mange forskellige undersøgelser. Nedenfor kan du læse mere om de mere almindelige undersøgelser

Blodprøver
Alle patienter får ved indlæggelse taget et panel af ”rutineblodprøver” (blodprocent, nyretal, stofskifte osv.) og desuden mere specialiserede blodprøver, afhængig af patientens sygdom.

Svar på blodprøver kan oftest gives samme dag.

Røntgen
Røntgen af hjerte og lunger tages af alle patienter indlagt med åndenød, men også af andre hvor der er mistanke om akutte hjerteproblemer, f.eks. smerter i brystet. 

Det bliver gjort for at vurdere hjertets størrelse, evt. væske i lungehinder, væskeophobning i lunger (”vand på lungerne”), lungebetændelse eller sammenklappet lunge mv. 

Røntgen tages som regel en af de første indlæggelsesdage.

Røntgenundersøgelse og andre skanninger foregår i Billeddiagnostisk Afdeling.

Du får svar på undersøgelsen fra den afdeling, der har bestilt undersøgelsen. Det kan være samme dag du får svar, men det gives måske også via din egen læge efter udskrivelsen.  

Ekkokardiografi
Ekkokardiografi er en ultralydsscanning af hjertet. 

Alle patienter med åndenød, men også mange andre får lavet ”ekko” for at undersøge hjertets pumpeevne, hjerteklapper, tegn på blodprop, tryk i lungekredsløbet, væske omkring hjertet mv. 

Ekkokardiografi er en helt central undersøgelse ved de fleste hjertesygdomme og foregår enten ved sygesengen med lille mobilt apparat eller i et specielt ”ekko-rum”, hvor vi har et noget større ekko-apparat. 

Ekkokardiografi foretages af afdelingens læger eller af en specielt uddannet bioanalytiker. 

Der gives svar med det samme. 

Elektrokardiogram (ekg)

Elektrokardiogram (ekg - måling af hjerterytmen) er en kurveoptagelse af hjertets elektriske aktivitet. Her får man oplysninger om hjerterytmen og evt. tegn på blodprop, iltmangel i hjertet, blodtrykspåvirkning. 

Elektrokardiogram foregår ved, at der sættes elektroder på brystkassen og arme og ben. Ekg-apparatet printer herefter kurven ud. 

Svar på elektrokardiogram kan gives samme dag.

Telemetri
Telemetri er en konstant trådløs overvågning af hjerterytmen døgnet igennem og er specielt egnet ved mistanke om periodiske hjerterytmeproblemer. 

Telemetrikurverne kører uafbrudt på monitorer (TV skærme) i personalerum og også på sygestuerne, når der er personale tilstede. 

Afvigelser i hjerterytme udløser lydsignaler (”alarmer”), som ind imellem høres i afsnittet. Telemetriovervågning påsættes alle patienter, hvor der er mistanke om blodprop i hjertet. 

Svar på telemetri gives samme dag.