Kontaktinformation til hospitalet


Regionshospitalet Randers

Skovlyvej 1Logo for regionshospitalet og sundhedshuset
8930 Randers NØ
Tlf. 78 42 00 00
Mail: rh.hovedpostkasse@rm.dk 
Find vej til hospitalet

Grenaa Sundhedshus

Sygehusvej 6
8500 Grenaa
Hjemmeside for sundhedshuset
Find vej til sundhedshuset

Find dit afsnit

 

A-B

Administrationen, indgang 11A, tlf. 78 42 01 05, mail: randersadministration@rm.dk

Afdeling for Folkeundersøgelser, indgang 11B, tlf. 78 42 01 70, mail: folkeundersogelser@rm.dk

Akutafdelingen, indgang 2 og 4, tlf. 78 42 03 20

Akutklinikken i Grenaa, Sygehusvej 6, indgang B, stuen, 8500 Grenaa

Akutmodtagelse, indgang 4, plan 3 og 4, tlf. 78 42 03 10

Anæstesiologisk Afdeling, indgang 1, øst, plan 3, tlf. 78 42 05 10

Barsels- og Gynækologisk Afsnit, indgang 1, plan 5, tlf. 78 42 10 40

Billeddiagnostisk Afdeling, indgang 1, øst, plan 3, tlf. 78 42 06 15

Blodprøvetagning, indgang 1 og 3, vest, plan 3, tlf. 78 42 23 12

Børneafdelingen, indgang 1, 3 og 6, tlf. 78 42 08 55, mail: randers.boerneafdelingen@rm.dk

Børneambulatoriet, indgang 1 og 3, vest, plan 10, tlf. 78 42 09 15

Børnedagafsnit, indgang 6, tlf. 78 42 08 85

Børnemodtagelse, indgang 1 og 3, vest, plan 4, tlf. 78 42 08 75

Børnesengeafsnit, indgang 1 og 3, vest, plan 4, tlf. 78 42 08 13

 

>> Tilbage til top


 

 

C-F

Dagkirurgisk Afsnit, indgang 1 og 3, vest, plan 4, tlf. 78 42 04 30

Dialyseafsnittet, indgang 9A, tlf. 78 42 15 90

Diætister, indgang 1 og 3, vest, plan 10, tlf. 78 42 26 20

Donortapning i Grenaa, Sygehusvej 6, 8500 Grenaa, indgang C, stuen, tlf. 78 42 22 99

Donortapning i Randers, Sundhedscenter Thors Bakke, tlf. 78 42 22 95

Endokrinologisk Klinik, indgang 1 og 3, vest, plan 10, tlf. 78 42 18 20

Ergo- og Fysioterapien, indgang 1 og 3, vest, plan 4, tlf. 78 42 19 80

Familieafsnit, indgang 1, øst, plan 5, tlf. 78 42 11 50

Fertilitetsklinikken, indgang 1, tlf. 78 42 11 11

Forskningsenheden, indgang 11 B, tlf. 78 42 23 50, mail: forskningsenheden.RRA@rm.dk

Fælles Medicinsk Ambulatorie, indgang 1 og 3, vest, plan 7, tlf. 78 42 28 20

Fødeafsnit, indgang 1, øst, plan 5, tlf. 78 42 10 10

 

>> Tilbage til top


 

 

G-J

Gastroenterologisk Klinik, indgang 1 og 3, vest, plan 7, tlf. 78 42 28 20

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Gynækologisk Ambulatorie, indgang 1, forhallen, tlf. 78 42 10 60

Gynækologisk Klinik, indgang 1 og 3, vest, plan 3, tlf. 78 42 11 90

Hjerteklinik, indgang 1 og 3, vest, plan 5, tlf. 78 42 17 70

Hospitalsapoteket, indgang 16, tlf. 78 42 30 60

Hospitalsledelsen, indgang 11A, 3. sal, tlf. 78 42 01 05, mail: rh.hovedpostkasse@rm.dk

HR, indgang 11A, 3. sal, tlf. 78 42 00 40, mail: hr@randers.rm.dk

Innovation, indgang 11A, 3. sal, tlf. 78 42 01 50

Institut for Kommunikation og Handicap, indgang 11A, stuen, tlf. 78 47 93 00

Intensivafsnit, indgang 1 og 3, øst, plan 3, tlf. 78 42 04 80

 

>> Tilbage til top


 

 

K-L

Kapel, indgang 27, tlf. 78 42 24 40

Kantine, indgang 1, øst, plan 2, tlf. 78 42 26 30

Kiosk, indgang 1, forhallen, tlf. 78 42 45 95

Kirurgisk Afdeling, tlf. 78 42 12 10

Kirurgisk Ambulatorie, indgang 1 og 3, vest, plan 3, tlf. 78 42 12 60

Kirurgisk Sengeafsnit, indgang 1, øst, plan 6, tlf. 78 42 13 20

Klinisk Biokemisk Afdeling, indgang 1 og 3, vest, plan 6, tlf. 78 42 23 12

Klinisk Fysiologisk Afdeling, indgang 1 og 3, vest, plan 5, tlf. 78 42 25 00

Kommunikation, indgang 11A, 3. sal, tlf. 78 42 01 20, se en liste over ansatte i Kommunikation

Kommunalt samarbejde, indgang 11A, 3. sal, tlf. 78 42 00 98, mail: hannmark@rm.dk

Kvalitetsafdelingen, indgang 11A, 2. sal, tlf. 78 42 00 80, se en liste over ansatte i Kvalitetsafdelingen

Ledelsessekretariatet, indgang 11A, 3. sal, tlf. 78 42 01 05, se en liste over ansatte i Ledelsessekretariatet

Lungeklinik, indgang 1 og 3, vest, plan 8, tlf. 78 42 17 20

Lægevagten, indgang 1 og 2, øst, plan 2, tlf. 70 11 31 31

 

>> Tilbage til top


 

 

M-Q

Mammaklinik, indgang 23, tlf. 78 42 12 90

Medicinsk Afdeling, indgang 10, tlf. 78 42 16 10

Medicinsk Sengeafsnit 1, indgang 1 og 3, vest, plan 5, tlf. 78 42 17 40

Medicinsk Sengeafsnit 2, indgang 1 og 3, vest, plan 8, tlf. 78 42 18 70

Medicinsk Sengeafsnit 3, indgang 1 og 3, vest, plan 9, tlf. 78 42 28 70

Medicinsk Sengeafsnit 4, indgang 1, øst, plan 4, tlf. 78 42 15 70

Neonatalafsnit, indgang 1 og 3, vest, plan 4, tlf. 78 42 08 95

Opvågningsafsnit, indgang 1, øst, plan 3, tlf. 78 42 05 80

Ortopædkirurgisk Afdeling, indgang 1, tlf. 78 42 21 15

Ortopædkirurgisk Ambulatorie, indgang 1, forhallen, tlf. 78 42 20 80

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, indgang 1, øst, plan 7, tlf. 78 42 20 20

Palliativt Team, indgang 11A, 1. sal, tlf. 78 42 04 60

Patientkøkkenet, indgang 17, tlf. 78 42 26 00

Patologisk Institut, indgang 24, tlf. 78 42 24 00

Praksisdiætist, indgang 23, tlf. 78 41 76 36

 

>> Tilbage til top


 

 

R-Å

Reumatologisk Klinik, indgang 1 og 3, vest, plan 7, tlf. 78 42 28 20

Serviceafdelingen, indgang 23, tlf. 78 42 29 00

Servicesekretariatet/Informationen, indgang 23, tlf. 78 42 00 00

Skadestue, indgang 1 og 2, øst, plan 2, kontakt Skadestuen

Specialtandplejen, indgang 1 og 3, vest, plan 3, tlf. 78 44 67 80

Sterilcentral, indgang 1, plan 2, tlf. 78 42 13 10

Sundheds-it, indgang 7, tlf. 78 42 00 10, se en liste over ansatte i Sundheds-it

Sygehusmuseum, indgang 1, via forhallen, tlf. 78 42 00 00, mail: rcmuseum@hotmail.com

Sårklinik, indgang 1, øst, plan 7, tlf. 78 42 20 91

Teknisk Afdeling, indgang 18, tlf. 78 42 31 00

Urologisk Ambulatorie, indgang 1 og 3, vest, plan 6, tlf. 78 42 14 65

Varemodtagelse/Indkøb, indgang 15, tlf. 78 42 01 60

Vikarbureau, indgang 23, tlf. 78 42 29 50

Øjenklinik, indgang 1 og 3, vest, plan 7, tlf. 78 42 20 40

Øre-, næse-, halsklinik, indgang 1 og 3, vest, plan 7, tlf. 78 42 20 40

Økonomi og Plan, indgang 11A, 3. sal, tlf. 78 42 01 30, se en liste over ansatte i Økonomi og Plan

 

>> Tilbage til top