Teknisk Afdeling er en serviceorganisation, som varetager drifts- og vedligeholdelse af Regionshospitalet Randers.

Det er Teknisk Afdelings opgave at understøtte det optimale grundlag for patientbehandlingen på Regionshospitalet Randers.

Teknisk Afdeling ønsker at være en imødekommende samarbejdspartner, som yder rådgivning og bistand af faglig og professionel karakter, hvor opgaverne og arbejdstilrettelæggelsen skal opleves som udviklende for medarbejderne – for herigennem at skabe en attraktiv arbejdsplads.

I menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige afsnit, som udgør Teknisk Afdeling.

Læs målsætningen for Teknisk Afdeling.

 Kontaktinformation

Teknisk Afdeling
Regionshospitalet Randers
Dronningborg Boulevard 16A
8930 Randers NØ
 7842 3100
Fax: 7842 4380
 randers.teknisk.afdeling@rm.dk

 kort over hospitalet