Den centrale fysio- og ergoterapi er et tværgående afsnit organiseret under Kirurgisk Fællesafdeling.

Fysio- og ergoterapeuterne varetager behandlingsopgaver og genoptræning på samtlige kliniske afsnit på hospitalet, hvor de indgår i et tæt samarbejde med øvrige faggrupper.

Desuden varetager terapien specialiseret ambulant genoptræning jævnfør Sundhedsloven.