Læs om afsnittet, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får behandling i afsnittet, og find relevante kontaktoplysninger.

Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Dialysen står for dialyse, dvs. rensning af blodet for borgere, hvis nyrer i kortere eller længere tid ikke selv kan rense kroppens blod. Det kan være på grund af, at du har diabetes, højt blodtryk, medfødte misdannelser eller sygdomme i nyrerne.

I Dialysen udfører vi centerdialyse i form af hæmodialyse (bloddialyse). Hæmodialyse indebærer, at blodet løber igennem et filter i en dialysemaskine. Blodet renses for affaldsstoffer og overskydende væske, når det passerer igennem dialysefiltret. 

Afsnittet er et underafsnit til afdelingen Nyresygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du primært sygeplejersker, men du møder også læger, diætister mm. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Hvis du skal have dialyse fast i Randers

Patienter i Dialysen i Randers er som udgangspunkt startet i dialysebehandling på Aarhus Universitetshospital. Der kan dog være enkelte undtagelser.

Du overgår til dialysebehandling i Randers, når følgende kriterier er opfyldt:

  • Dialysebehandlingen foregår stabilt
  • Du får hæmodialyse
  • Du bor i Randers, Favrskov, Norddjurs eller Syddjurs Kommune

Læs vores velkomstvejledning til dialysen på www.dialysen1.randers.rm.dk

Gæstedialyse

Hvis du ønsker at modtage dialysebehandling i Randers i forbindelse med et ophold i området, er du velkommen til at kontakte os. Se under Kontakt.

For at du kan komme i gæstedialyse, skal følgende krav være opfyldt:

  • Din læge finder dig egnet til gæstedialyse
  • Du medbringer selv din egen medicin
  • Du sørger selv for transport til og fra Dialysen

Det er vigtigt, at du begynder forberedelserne i god tid, inden du skal i gæstedialyse. Læs mere om muligheder og krav til gæstedialyse i vores vejledning om emnet.

Se vejledningen om gæstedialyse på www.dialysen3.randers.rm.dk

See our english information about guest dialysis services (www.dialysen4.randers.rm.dk)

Dit besøg

Parkering

Ved Dialysen er der reserveret gratis parkeringspladser til Dialysens patienter.

Patienterne får udleveret et særligt parkeringskort, som skal lægges i forruden af bilen.

Find kort over hospitalet og læs om de øvrige regler omkring parkering på hospitalet

De fysiske rammer

Hos os er der plads til 16 patienter ad gangen fordelt på fire stuer med fire patienter på hver samt en enkelt enestue for de patienter, der har behov for en enestue. 

Derudover er der to patienttoiletter til rådighed samt et køkken.

Dit forløb

Du finder en beskrivelse af rammerne for dit forløb i vores velkomstvejledning. 

Se velkomstvejledningen på www.dialysen1.randers.rm.dk

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om lige præcis dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

I forbindelse med dialysen er der en række emner omkring væske, forstoppelse, katetre, behandlingstestamente mv., som det er godt at sætte sig ind i - også for dine pårørende. Vi har en række patientvejledninger om de forskellige emner.

Se en oversigt over vejledninger fra Dialysen

Hvis du får det dårligere

Hvis du får det dårligere i Dialysens åbningstid, skal du tage kontakt til os. Se under Kontakt. 

Hvis du får det dårligere udenfor Dialysens åbningstid, skal du kontakte Nyresygdomme på Aarhus Universitetshospital eller vagtlægen.

Hvis du har en kronisk sygdom

Nogle sygdomme og tilstande er kroniske. Det betyder, at du skal have dialyse hos os resten af livet. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

Du har altid mulighed for at stoppe med dialysebehandlingen. 

Læs vores vejledning om ophør af dialysebehandling på www.dialysen5.randers.rm.dk

At leve med en nyresygdom

Find viden og få hjælp og rådgivning hos Nyreforeningen. Du kan få hjælp, hvis du har en nyresygdom, eller hvis du er pårørende til en med en nyresygdom. 

Gå til Nyreforeningens hjemmeside

Til pårørende

Vores samarbejde med dig

Vi har et stort ønske om at have et nært samarbejde med dig som pårørende.

Du er altid velkommen, når din pårørende kommer til behandling. Der er fri besøgstid og mulighed for at tale med vores sygeplejersker alle dage i vores åbningstid. Derudover kan du også deltage i lægesamtaler efter aftale med din pårørende.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
  • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen

Deltag i vores pårørendegruppe

I Dialysen har vi en pårørendegruppe, som man kan være en del af. Gruppen inviterer til 1-2 arrangementer om året for patienter og pårørende. 

Læs mere om vores pårørendegruppe og aktuelle arrangementer på www.dialysen7.randers.rm.dk

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Spørgsmål til din behandling, aftaler mm.

Tlf. 78 42 15 90

Telefontid
Mandag, onsdag og fredag kl. 9-14 og kl. 15.30-21
Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 9-14
Søndag lukket

Afsnitsledelse

Oversygeplejerske 
Mette Juel Kjærgaard

Ledende overlæge med specialeansvar 
Christian Daugaard Peters 

Kontakt Mette og Christian, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

 

Adresse

Dialysen 
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 46 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang D

Se placering på hospitalets webkort

Åbningstid

Mandag, onsdag og fredag kl. 8-21.30
Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 8-15
Søndag lukket

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send mail via borger.dk