Som patient har du en række rettigheder. Her kan du få overblik over dine rettigheder og se, hvor du kan læse mere og få rådgivning omkring rettigheder.

Adgang til behandling

Ret til hurtig udredning

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kørsel til og fra hospitalet

Information og data

Din ret til information

Tolkning og tolkegebyr

Videregivelse af dine helbredsoplysninger

Personalet har tavshedspligt

Hvem må se i din elektroniske patientjournal?

Beskyttelse af dine data

Klage og erstatning

Klage

Erstatning

Utilsigtet hændelse

Råd og vejledning

Patientkontoret

Hvis du er fritaget for digital post

Kontakt hospitalet

Telefon

Hovednummer: tlf. 78 42 00 00

Ring til hovednummeret og få hjælp, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig, eller hvis du vil have fat i en bestemt person. 

Adresse

Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ

Kort, find vej og parkering

Sikker mail

Med sikker mail sender du via borger.dk, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send mail via borger.dk